Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

03.01.2019
A+
A-
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE   ( EK MADDE 1 ) YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

 

 Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-1 hükümleri ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.01.2015 tarihli toplantısında belirlenen Ek Madde-1 uygulama esasları ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergesine uygun olarak 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında merkezi yerleştirme puanına göre ( Ek Madde 1 ) yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak hususlar aşağıda belirlenmiştir.

 

 

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş ( Ek Madde-1 ):

 

1. Öğrencinin kayıt olduğu yıl almış olduğu merkezi yerleştirme puanlarının, geçmek istediği diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması şartı ile başvuru yapabilir.

 

2. Her bir diploma programının hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı o yılki ÖSYS Kılavuzunda belirtilen kontenjanın % 20’sine kadar kontenjan açılabilir.

 

3. Öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. (Daha önce Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş yapmışsa başvuru yapamaz.)

 

4. Başvuru sayısı belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda başvuran en yüksek ÖSYS puanlı adaydan başlayarak kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır.

 

5. DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece yerleştikleri yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin ön lisans alanı ile tercih edebileceği programlar arasında DGS puanı göz önünde bulundurularak başvurusu alınacaktır.

 

6. M.T.O.K. Programlarında okuyan öğrenciler Yükseköğretim kurumuna kayıt oldukları yılki ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecekleri ve yerleşebilecekleri M.T.O.K. programlarına başvuru yapabilirler.

 

7. Sınavsız Geçişten yararlanarak bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının ÖSYM Başkanlığı tarafından yayınlanan kılavuzlar dikkate alınarak yerleştikleri yıl ilan edilen sınavsız geçiş yapabilecekleri bölümlere başvurabileceklerdir.

 

8. 2018 YKS Sonucunda herhangi bir Üniversiteye yerleşip kayıt olan öğrenciler Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş başvuru yapabilir.

 

9. Lisans ve önlisans öğrencilerinin azami süreleri hesaplayarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Lisans öğretiminden Önlisans öğretimine geçiş yapacak öğrencilerin; Önlisans öğrencilerinin Azami Eğitim (4 Yıl) süreleri 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında dolacağından, bu süreyi dikkate alarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

 

ONLİNE BAŞVURU EVRAKLARI

1Not Döküm Belgesi (Transkript)
2Öğrenci Belgesi
3ÖSYM Sonuç Belgesi (Tüm Puan Türlerini Gösterir)

 

 

 

Not: 

 

1- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkezi Yerleştirme Puanına göre ( Ek Madde 1 ) yatay geçiş başvuruları Üniversitemiz tarafından hazırlanan ve başvurularda duyurulacak olan internet adresinden gerçekleştirilecektir. Başvuru ekranında istenen bilgiler doldurulduktan sonra başvuru için istenen belgeler taranarak sisteme yüklenecektir.

 

2- Şahsen veya posta yoluyla gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Online başvuru ekranından yüklenen belgelerin orjinalleri kesin kayıt anında adaylardan istenecektir. Başvuru için yüklenecek belgeler PDF yada JPEG formatında sisteme yüklenecektir.

 

3- Taranan belgeler ile asılları arasında uyumsuzluk, belgelerde sayfa eksikliği, belgelerin okunaklı olmaması, istenilenden farklı bir belge yüklenmesi durumunda öğrenci kayıt hakkını kaybedecektir. Bu konuda tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

 

4- Öğrenci Belgesinde daha önce Ek Madde-1 ile yatay geçiş yapmadığına dair ifadenin yer alması gereklidir.

 

5- Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin halen kayıtlı oldukları üniversitelerden ilişiklerinin kesilerek dosyalarının gönderilmesi resmi yazı ile öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından istenilecektir. Öğrencilerin kayıtlı bulundukları üniversiteden önceden ilişik kesmeleri gerekmemektedir. Başvuru için verilen belgelerin gerçek olmamasından verilen beyanların yanlış yanıltıcı olmasından öğrenci sorumludur. Bu durumu tespit edilenlerin kayıtları silinir.

 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1Not Döküm Belgesi (Transkript) ( Başvuruda Yüklenen Belgenin Aslı )
2Öğrenci Belgesi ( Başvuruda Yüklenen Belgenin Aslı )
3Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4Ders Programı ve Ders İçerikleri ( Aslı ) ( Muafiyet Talebi Olması Durumunda )
5ÖSYM Sonuç Belgesi (Tüm Puan Türlerini Gösterir) ( Başvuruda Yüklenen Belgenin Aslı )
6Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge ( Aslı )
7Kayıtlı olduğu üniversiteden alınan Merkezi Puanla (Ek Madde-1) Yatay Geçiş yapmadığını gösterir belge (Aslı )

 

 

ÖZEL OLARAK BAZI BİRİMLERİMİZ İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

1.  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programına kesin kayıt için: Tam teşekküllü resmi devlet veya üniversite hastanesinden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal bir engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu (aslı).

 

2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler için: Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanesinden son bir ay içerisinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu (aslı).

 

3.  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Programlarına (birinci ve ikinci öğretim) kesin kayıt için: Bu programa alınacak öğrencilerde aranan, “Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir bedensel yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları, erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak, kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.” koşul kapsamında;

 

4. Tıp Fakültesi Programına Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.

 

 

 

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş

EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)

(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

 

 

 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME

PUANINA GÖRE   ( EK MADDE 1 ) YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

 

FAALİYETLER
Başlama TarihiBitiş Tarihi
Yatay geçiş için başvurular ( Başvurular internet üzerinden alınacaktır. )10 Ocak 2019

Perşembe

18 Ocak 2019

Cuma

Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi (İlgili birimlerce)11 Ocak 2019

Cuma

21 Ocak 2019

Pazartesi

Yatay geçiş sonuçlarının ilan edilmesi (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca)24 Ocak 2019

Perşembe

Yatay geçişi kabul edilen asıl adayların kesin kayıtları (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca)28 Ocak 2019

Pazartesi

01 Şubat 2019

Cuma

Asıl adaylardan kayıt yapmayanların olması durumunda yerlerine yedek adaylardan ilan edilmesi (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca)04 Şubat 2019

Pazartesi

Yatay geçişi kabul edilen asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen yedek adayların kaydının yapılması05 Şubat 2019

Salı

08 Şubat 2019

Cuma

 

KAYIT YERİ

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bağbaşı Yerleşkesi Merkez/Kırşehir

Tel: (0386) 280 42 00

 

Online Başvuruda sistem kaynaklı sorunlar için İrt. Tlf : (0386) 280 44 68 / 42 12

 

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KLAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

 

EK MADDE-1 UYGULAMA ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

 

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2014 – 2018 YILLARI ARASI ÖSYS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

En güzel nevresim takımı modelleri Madame Coco 'da sizi bekliyor.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.