İlahiyat Lisans Tamamlama Sıkça Sorulan Sorular

ilitam-hakkına-sıkça-sorulan-sorular

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA SIKÇA SORULAN SORULAR

 

 

 

 

(1)İlahiyat Lisans Tamamlama Programına kimler başvurabilir?

 

18.05.2018 tarihinden önce ilahiyat önlisans programından mezun olan adaylar programa başvuru hakkına sahiptirler.

 

 

 

(2)   Başvurular nereye ve nasıl yapılmaktadır?

 

 

 

Yürütme Kurulu’nda belirlenen alanlara ilişkin kontenjanlar YÖK’ün resmi web sitesinde ilan edilir. Başkanlığımız resmi web sitesi üzerinden ilan edilen programlara başvurular başvuru sistemi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılmaktadır.

 

 

 

 

(3)   Yerleştirme işlemleri nasıl olmaktadır?

 

 

Başvurusu alınan adaylar, tercihleri göz önüne alınarak önlisans mezuniyet alanı ve önlisans not ortalamasına göre merkezi sistemle yerleştirilir.

 

 

Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilecek puanlara göre sıralanarak yapılacaktır. İlahiyat Lisans Tamamlama kapsamında 2018 yılında yerleşen adayların 2019 yılında başvurmaları halinde ise ön lisans not ortalamaları 1 ile çarpılarak yerleştirme işlemine alınacaktır.

 

 

 

(4)   İlahiyat Lisans Tamamalamaya başvurup bir lisans programına yerleştikten sonra önlisans diplomama ne olacak?

 

 

Adayın program kapsamında bir lisansa yerleşmiş olmasının, mevcut önlisans diplomalarının geçerliğine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

 

 

 

 

(5)   Önlisans eğitimim sırasında aldığım derslerden lisans eğitimime başlamadan önce muaf tutulur muyum?

 

 

 

19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” 9 uncu maddesinde “Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

 

Söz konusu hüküm uyarınca, ilgili fakülte yönetim kurulunca, öğrencilerin önlisans eğitiminde almış oldukları dersler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin lisans programında almaları gereken derslere muafiyet verilebilir.

 

 

 

 

(6)   Yerleştiğim lisans programından kaç yılda mezun olurum? Kaçıncı sınıftan başlarım?

 

 

 

 

6.11.1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun m.18/b-5 hükmü uyarınca, öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim – öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar verme yetkisi İlgili Fakülte Yönetim Kurulu’na aittir. Bu doğrultuda, adaylar, yerleştirildikleri üniversitelerin belirleyeceği derslerden muaf olup öğrenim görmeye başlarlar. 2547 sayılı Kanun uyarınca bu konudaki takdir yetkisi tamamen üniversiteye aittir.

 

 

 

(7)   Kamu/Özel Sektör çalışanıyım. Derslere gitmeden mezun olmak için uzaktan öğretimle açılan programları seçtim. Ancak üniversite bazı uygulamalı dersler, stajlar için beni üniversiteye çağırıyor. Neden?

 

 

 

“Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” ın 6/1-(e) maddesinde “Yükseköğretim kurumu, eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları, stajları veya laboratuvar çalışmalarını örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

 

 

Bu doğrultuda, program “uzaktan” olarak açılmasına rağmen üniversitenin yüz yüze eğitim verilmesi hususunda takdir yetkisini kullandığı dersler için öğrenciler üniversiteye gitmek zorundadır. Herhangi bir mağduriyet durumunun yaşanmaması için aday öğrencilerin tercih etmeyi düşündükleri üniversitelerden konu ile ilgili bilgi istemeleri tavsiye olunur.

 

 

 

 

(8)   2018 İlahiyat Lisans Tamamlamada bir lisans programına yerleştirildikten sonra 2019 yılında programa tekrar başvuru hakkına sahip olur muyum?

 

 

 

18.05.2018 tarihinden önce ilahiyat önlisans programından mezun olan adaylar programa başvuru hakkına sahiptirler.

 

 

İlahiyat Önlisans Mezunlarının İlahiyat Lisans Tamamlamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 7-7 maddesinde Bir önceki yıl programa yerleşen adayların bir sonraki ilanda yeniden başvurmaları halinde yerleştirme puanları % 50 oranında düşürülür.” hükmü yer almaktadır.

 

 

Dolayısıyla 2018 İlahiyat Lisans Tamamlamada bir lisans programına yerleştirilen adayların ön lisans not ortalamaları 2019 yılında yapılacak İlahiyat Lisans Tamamlamada 2 yerine 1 ile çarpılarak elde edilecek yerleştirme puanlarına adaylar göre sıralanacaktır.

 

 

Adayın puanının kesilmesi için bir önceki yerleştirmelerde herhangi bir lisans programına yerleşmesi yeterli olup kaydını yaptırıp yaptırmadığına, aktif öğrenci olup olmadığına, ya da kaydını yaptırsa bile sildirmiş olup olmadığına bakılmaksızın puanı kesilmektedir.

 

 

 

(9)   İlahiyat önlisans programında halen öğrenciyim. Mezun olduğumda İlahiyat Lisans Tamamlama Programından yararlanabilecek miyim?

 

 

 

 

Program sadece 18.05.2018 tarihinden önce ilahiyat önlisans programlarından mezun olmuş adayları kapsamaktadır. Gelecek Lisans Tamamlama dönemlerinde de geçerli olacak bu tarihi şart, kanuni bir zorunluluk olarak uygulanmaktadır.

 

 

 

 

(10)    İki tane lisans programını aynı anda okuyabilir miyim?

 

 

Bir öğrencinin, eş zamanlı olarak 1 den fazla örgün lisans programında öğrenim görmesi mümkün değildir. Ancak, biri örgün diğeri açıköğretim metoduyla verilen farklı lisans programlarında öğrenim görmenin önünde mevcut şartlarda herhangi bir engel bulunmamaktadır.

 

 

 

 

Sınavsız İlitam Başvuru ve Tercih İşlemleri

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
YKS
2019 YKS Ne Zaman?

15 Haziran 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • İhdas | İhdas nedir? İhdas etmek ne demek?

  İhdas kelimesi son zamanlarda birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Cümle içerisinde sık sık kullanılması ve resmi evraklarda yer bulması dolayıs... Devamını Oku

 • Kaybolan Diploma Nasıl Tekrar Çıkartılır?

  Kaybolan Diploma Nereden,Nasıl çıkartılabilir ?   Kamu veya özel kurumlarda işe başlarken,eğitim kurumlarına kayıt esnasında vb. birçok alanda l... Devamını Oku

 • Yükseköğreti̇m Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzundaki Aday Başvuru Formunda Oturum Bi̇lgi̇leri̇ Nasıl Doldurulacaktır?

  Merhaba arkadaşlar ÖSYM tarafından yeni bir duyuru yapılmıştır. Duyuruda Yükseköğreti̇m Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzundaki Aday Başvuru Formunda Ot... Devamını Oku

 • Aday Başvuru Formu Doldurulurken Nelere Di̇kkat Edi̇lmeli̇di̇r?

    Aday Başvuru Formu Doldurulurken Nelere Di̇kkat Edi̇lmeli̇di̇r?     Merhaba arkadaşlar ÖSYM tarafından yeni bir duyuru yapılmıştır. ... Devamını Oku

 • Bi̇r Ortaöğreti̇m Kurumunun Son Sınıfında Öğreni̇m Gören Adaylar Sınava Başvurularını Nasıl Yapacaklardır?

  Merhaba arkadaşlar ÖSYM tarafından yeni bir duyuru yapılmıştır. Duyuruda Bir Ortaöğretim Kurumunun Son Sınıfında Öğreni̇m Gören Adaylar Sınava Başvur... Devamını Oku

KATEGORİLER