2024 MSÜ Başvuru Nasıl Yapılır? (ÖSYM)

12.11.2023
A+
A-

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında  imzalanan anlaşma doğrultusunda, 2024 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (MSÜ), ÖSYM tarafından yapılacak ve değerlendirilecektir. Sınava başvurmak isteyen adayların yapması gerekenleri, başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 MSÜ Başvuru Nasıl Yapılır? (ÖSYM)

2024 MSÜ Başvuru Nasıl Yapılır? (ÖSYM)

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında  imzalanan anlaşma doğrultusunda, 2024 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla 2024 Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (MSÜ), ÖSYM tarafından yapılacak ve değerlendirilecektir. Sınava başvurmak isteyen adayların yapması gerekenleri, başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

BAŞVURU SÜRESİ3 – 30 Ocak 2024
SINAV TARİHİ3 Mart 2024
SINAV SAATİ VE SÜRESİ 10.15, 165 dakika
SINAV ÜCRETİ130,00 TL (2023 yılı)
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ7 Şubat 2024 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.)  
GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ195,00 TL (2023 yılı)


UYARI:
Adaylar, başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Yani önce başvuru yapılacak ve sonra ücret ödenecektir.

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2024-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

YENİ YAZI: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2024 Taban Puanları

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 3 Ocak 2024 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

UYARI: Bir başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, başvuru merkezine 15,00 TL Başvuru Hizmeti Ücreti ödeyeceklerdir.

 

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını, istedikleri bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Başvuru Merkezleri, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ile ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki başvuru merkezlerinden oluşacaktır. Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru merkezlerinde başvuru yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir Başvuru Merkezinde yapacaklardır.

 • Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

2024 ÖSYM fotoğraf güncelleme nasıl yapılır?

 Adayların, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınan ortaöğretim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır. Bu bilgilerinde güncelleme gereken adaylardan;

 • Son sınıf öğrencileri kendi okullarına,
 • Mezun adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine

başvurarak, MEB e-Okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlayacaklardır. MEB e-Okul sistemindeki bilgilerin güncellenme işleminin sınava başvuru süresinden sonra tamamlanabileceği durumlarda adaylar, sınava mevcut bilgileriyle başvuru yapabileceklerdir.

MEB e-Okul sistemi dışında kalan ortaöğretim kurumunda (MEB’e bağlı olmayan yurt dışı okullar, KKTC ortaöğretim kurumları) öğrenim gören/mezun olan adaylardan ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayanlar veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerince başvuru esnasında değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. Başvuru tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamayacaktır. Eğitim bilgisi ekleme/düzeltme/değişiklik vb. amaçlı ÖSYM’ye gönderilen dilekçeler, mezuniyet/öğrenim durumu belgeleri, Merkezimizce işleme alınmayacaktır.

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır.

Bir Başvuru Merkezinden başvuracak adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte aşağıdaki kimlik belgelerinden birinin aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur:

 • Nüfus cüzdanı
 • C. Kimlik Kartı
 • Geçerlilik süresi dolmamış pasaport

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olacak “fotoğraflı, imzalı-mühürlü” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodluGeçici Kimlik Belgesi’nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğraf olmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

MEB e-Okul sisteminde veya ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde ortaöğretim bilgisi bulunmayan KKTC, yurt dışı okul mezunlarının eğitim bilgilerinin sisteme kaydedilebilmesi için başvuru merkezine giderken öğrenim belgesi, diploma/mezuniyet vb. belgelerinin onaylı bir örneğini de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu bilgilerinde ekleme/değişiklik olan adayların, Aday Başvuru Formu ekinde belgelerinin onaylı örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde saklanacak, ÖSYM tarafından talep edildiğinde başvuru merkezince ÖSYM’ye gönderilecektir.

Belgelerin asılları ÖSYM’ye gönderilmemeli, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine ve diğer başvuru merkezlerine de teslim edilmemelidir.

 Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Aday belgeyi kontrol edecek, bilgiler doğru ise imzalayacak ve imzalı belgeyi onaylaması için görevliye geri verecektir. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten sonra başvuru işlemi yapılmış olacaktır. Onay kodu sisteme girilmeyen durumlarda başvuru işlemi geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.

Bir başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, başvuru merkezine 15,00 TL Başvuru Hizmeti Ücreti ödeyeceklerdir.

Adaylar, başvuru bilgilerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol etmeli ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinerek özenle saklamalıdır.

 

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru işlemi yapan adayların başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, süresi içinde sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

 

Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecektir. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacaktır.

 

ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. konulardaki sınav ile ilgili güncel gelişmeler, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

Sınav Ücretinin Yatırılması: Adaylar, başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e- İŞLEMLER’ de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde sınav ücretini yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

 

Sınav ücreti ödeme işlemleri 30 Ocak 2024 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir

 

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

 

3 – 30 Ocak 2024 tarihleri arasında 2024-MSÜ başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (7 Şubat 2024 tarihinde) 2024-MSÜ başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (7 Şubat 2024 tarihinde) sadece ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’ de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, sıralamaya giremeyen, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

 

DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayanlar ile geç başvuru gününde bankalardan ücret ödemesi yapan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak ve bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir (Aday Başvuru Formunun ŞEHİT EŞ/ÇOCUĞU VEYA GAZİ/GAZİ EŞ/ÇOCUĞU OLMA DURUMU Ücret muafiyetinden yararlanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyen ve bu bilgisi ilgili kurumlar tarafından onaylanan adaylar hariç).

 

KKTC’den başvuran adaylar, başvuru yapma ve ücret yatırma işlemlerini yurt içinden başvuran adaylarda olduğu gibi kılavuzdaki kurallar doğrultusunda yapacaklardır.

 

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM’ye postayla gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler kabul edilmeyecektir.

 

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİ

Kaza, hastalık, tedavi vb. geçici bir sağlık sorunu nedeniyle geçici bir engele veya özel bir gereksinime ihtiyacı olan adaylar ile yardımcı ihtiyacı olmasa dahi sağlık sorunu nedeniyle üzerinde/yanında alçı, sargı, atel, oturma simidi, splint, ek gıda, ilaç gibi gereksinimlerini bulundurmak zorunda olan adayların, bu durumlarını, dilekçe ve bir üniversite veya devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporları ile Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir. Bu adaylardan raporu kabul edilenler “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır.

Yurt Dışından Başvurular :

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olmayan adaylardan, başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar, başvurularını aşağıdaki şekilde yapacaklardır. Posta yolu ile  başvuru alınmayacaktır.

 • Bu adaylar, sınava Ankara-Çankaya veya İstanbul-2’de
 • Yurt dışından başvuru yapmak isteyen adaylar, ÖSYM Çağrı Merkezi’ni başvuru süresi içerisinde bir yurt dışı telefon numarasından arayarak sınava yurt dışından başvuracaklarını bildireceklerdir. Çağrı Merkezi Personeli ilgili adayın sınava yurt dışından başvuru yapacağını
 • Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifresiyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak başvuru bilgilerini sisteme kaydedeceklerdir. ÖSYM aday internet erişim şifresi olmayanlar ÖSYM’nin Çağrı Merkezinden şifrelerini
 • Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün 23.59’a kadar http://www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER’ de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL olarak yatıracaklardır. Sınav ücretini bu yolla yatırmayan adayların belgeleri işleme alınmayacak, başvuruları kabul edilmeyecektir. Yurt dışından başvuru yapacak adaylar, sınav ücretini, Aday Başvuru Formu üzerinde belirtmiş olduğu kendisine ait T.C. Kimlik Numarasıyla yatırmış olmalıdır. Aday Başvuru Formu üzerinde belirtilen T.C. Kimlik Numarasıyla yatırılmayan sınav ücreti işleme alınmaz, bu durumdaki adayların başvurusu kabul
 • Adaylar, başvuru süresi içinde başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.
 • ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar; fotoğraf alanını boş bırakacaklardır. Ayrıca; adaylar, eğitim bilgileri alanında güncelleme /ekleme yapabileceklerdir (MEB e-Okul sisteminde eğitim bilgisi olanlar hariç).
 • Sınav ücretini süresi içinde yatırarak sınava başvurusunu yapan 6’ncı maddede belirtilen adaylar, sınav tarihinden önceki son resmi iş günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Ankara Sınav Koordinatörlüğüne (Çetin Emeç Bulvarı 1290. Sokak No:2 Yukarı Öveçler-ANKARA), Ankara Ulus ÖSYM Bürosuna veya İstanbul Üsküdar Sınav Koordinatörlüğüne aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen başvuru yaparak başvurularını tamamlayacaklar ve Sınava Giriş Belgelerini edinebileceklerdir. Bu belgelerden biri bile eksik olan adayların başvurusu tamamlanmamış olacaktır. Bu adaylar, Sınava Giriş Belgesi
 1. Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış Aday Başvuru Kayıt Bilgisi,
 2. Başvuru süresi içinde yurt dışında bulunduğunu belirten resmî bir belge (pasaportun aslı ve pasaport giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfanın onaylı bir örneği),
 3. Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin onaylı örneği (eğitim durumunda herhangi bir güncelleme/ekleme yapılmış ise),
 • Yukarıda belirtilen belgeler, başvuru merkezi görevlisince kontrol edilecektir. Adayın sistemde geçerli bir fotoğrafının bulunmaması durumunda fotoğrafı çekilecek, eğitim bilgisindeki aday beyanı, eğitim bilgilerini gösterir resmi belgeleri doğrultusunda başvuru merkezi görevlisi tarafından sistemde onaylanacaktır. Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî belgenin onaylı örneği başvuru merkezi görevlisince teslim alınacaktır. Belge asılları, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine ve diğer başvuru merkezlerine de teslim
 • Pasaportundaki giriş-çıkış tarihleri doğrultusunda yurt dışında olduğu süre sınavın başvuru süresinin tamamını kapsamadığı tespit edilenlerin (başvuru yaparak sınav ücretini yatırmış olsalar bile) başvuruları kabul edilmeyecek ve bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir (Pasaportunda giriş-çıkış tarihi belirtilmeyenler için e-devletten alınan belgeler, belge doğrulama adresinden kontrol edilerek kabul edilir.) Yurt dışından başvuru için sisteme kayıt olan adaylardan yurt dışında olduğu süre sınavın başvuru süresinin tamamını kapsamadığı tespit edilenlere Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyeceğinden bu durumdaki adayların sistemdeki yurt dışı kayıt bilgilerini ÖSYM’ye başvurarak sildirmeleri ve yurt içindeki bir başvuru merkezinden sınavın başvuru süresi içinde başvurularını yapmış olmaları
 • Belgelerinde eksiklik/tutarsızlık olan adaylar ile sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için yukarıdaki işlemler yapılmayacak, bu durumdaki adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek ve sınava alınmayacaklardır. Bu adayların başvuru kayıt bilgileri de
 • Başvuru merkezi görevlisince, pasaport incelendikten sonra hemen adaya geri verilecek, diğer belgeler ise teslim alınacaktır.

6’ncı madde kapsamında olmayan ve başvurusunu yurt dışından ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapan adaylar, yurt içinden bireysel başvuru yapan adaylar gibi işlem yapacaklardır.

✅YENİ YAZILAR✅

2024 MSÜ Taban Puanları (Harp Okulları, Astsubay, MYO)

MSÜ Başvuru Şartları Nelerdir? (Boy-Kilo Şartı) TIKLAYINIZ

MSÜ Boy Şartı Var Mı? (Kadın-Erkek Boy Sınırı)

2024 MSÜ Başvuru ücretini öğrenmek için TIKLAYINIZ

MSÜ Çıkmış Soruları İndirmek için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.