2023 MSÜ Başvuru Şartları Nelerdir? (Boy-Kilo-Yaş Şartı)

02.09.2022
A+
A-

2023 yılında Milli Savunma Üniversitesi Sınavına (MSÜ) başvurmak isteyen adayların merak ettiği konulardan birisi de başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımama konusudur. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 MSÜ Başvuru Kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda sizlere 2023 MSÜ başvuru şartları nelerdir? MSÜ Boy Şartı kaç? MSÜ Kilo Şartı Kaç? MSÜ Yaş şartı ve hesabı nasıl yapılır? sorularının cevabını vereceğiz. Boy şartı, kilo şartı  ve yaş sınırı çok sorulan soruların arasında yer almaktadır. 

2023 MSÜ Başvuru Şartları Nelerdir? (Boy-Kilo-Yaş Şartı)

2023 MSÜ Başvuru Şartları Nelerdir? (Boy-Kilo-Yaş Şartı)

2023 yılında Milli Savunma Üniversitesi Sınavına (MSÜ) başvurmak isteyen adayların merak ettiği konulardan birisi de başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımama konusudur. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 MSÜ Başvuru Kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda sizlere 2023 MSÜ başvuru şartları nelerdir? sorusunun cevabını vereceğiz. MSÜ Boy şartı kaç, MSÜ kilo şartı ne kadar  ve MSÜ yaş sınırı kaç çok sorulan soruların arasında yer almaktadır. 

Adayların, sınava başvuru işlemini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklardır.

Adayların MSÜ sınavına başvurabilmeleri için aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:

1-) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler ancak, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.), (Vatandaşlık Şartı)

2-) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3-) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (2003 yılı ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (2002 yılı ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2001 ve sonrası doğumlu) (Yaş Şartı)

YAŞ ŞARTI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Bu yıl ilk defa 2005 doğumlu öğrenciler başvuracaktır.
Eğitim hayatına erken başlayıp bu yıl mezun olan 2006 doğumlu öğrenciler başvuru YAPABİLİRLER.  Ancak tüm öğrenciler Harp Okullarına en fazla 3, ASB. Meslek Yüksek Okullarına en fazla 4 defa başvuruda BULUNABİLİRLER.
Yukarıdaki maddedeki açıklama ilkokula erken başlayıp bu yıl mezun olan 2006 doğumlu öğrencileri ilgilendirmektedir.

4-) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2023 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2021 ve 2022 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.), (Mezuniyet Şartı)

2021 öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem  tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2021 öncesi mezun durumda olanlar dâhil).

Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

5-) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca — Mart 2023 tarihinde yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak, 

6-) ÖSYM Başkanlığınca — Mart 2023 tarihinde yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Ocak 2023 – Şubat 2023 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına  çağrılmayacaklardır.)

7-) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca Haziran 2023 tarihinde yapılacak 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2023-YKS TYT taban puanı almış olmak (Puan Şartı)

Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan 2023- YKS TYT ile Haziran 2023 tarihinde yapılacak 2023-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2023-YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,(Puan Şartı)

MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır.

 • Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
 1. Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
 2. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 3. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

2023 MSÜ Konuları ve Soru Dağılımı için TIKLAYINIZ

2023 MSÜ Kazanmak için Kaç Net Kaç Puan Gerekir?

8 -) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

 • Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

9-) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, (Hükümlü olmamak)

10-) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,(Askerlik Şartı)

11-) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

12-) “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

13-) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,

14-) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

15-) “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik” te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

16-) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

17-) MSÜ adaylarının boy şartı aşağıdaki tabloda belirtilen sınırlar dahilinde olacağı kararlaştırılmıştır. (Boy Şartı)

NOT: Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak (HHO hariç) uygulanacaktır.
NOT-1: Hava Harp Okulu erkek ve kadın adayları için boy standartları 165-190 cm aralığında uygulanmaktadır.
NOT-2: Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır. 
 • Bir önceki yılın YKS puanını kullanmak isteyen adaylar puanını kullanabilir fakat aşağıdaki uyarıyı dikkatli bir şekilde okumalısınız.
DİKKAT: Harp Okulları için 2022 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir. YKS sınavına başvuru esnasında sınava girmeden puanımı kullanmak istiyorum seçeneği ile başvuru yapmalısınız.

“Sorularınız yorum kısmından bize iletebilirsiniz. Herkese başarılar dileriz.”

TAVSİYE YAZILARIMIZ:

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2023 Taban Puanları

MSÜ Boy Şartı Var Mı? (Kadın-Erkek Boy Sınırı)

MSÜ Çıkmış Soruları İndirmek için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 6 YORUM
 1. ilker dedi ki:

  6.maddeniz tümüyle yalan ilk önce msü sınavına grmemiz lazım siz önce siteden başvuru yapmamızı söylüyorsunuz doğru bilgi verin lütfen kandırmayın kimseyi

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Merhaba, bahsettiğiniz maddeleri MSÜ kılavuzundan kopyala yağıştır şeklinde paylaştık. Neden yalan yanlış bilgi verelim. Kılavuzu incelemenizi öneririm.

 2. halil dedi ki:

  2002 li olup 2019 lise mezunuyum…. Bu sene başvuru yapabilir miyim ?

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Eğitim hayatına erken başlayıp bu yıl mezun olan 2005 doğumlu öğrenciler başvuru YAPABİLİRLER. Ancak tüm öğrenciler Harp Okullarına en fazla 3, ASB. Meslek Yüksek Okullarına en fazla 4 defa başvuruda BULUNABİLİRLER.

 3. Ali osman dedi ki:

  Geçici mezuniyet belgesi ile kayıt yaptırdıktan sonra, diplomanın aslını en geç ne zaman teslim etmeliyim.

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Bu konuda bilgim yok maalesef.