PTT PERSONEL STATÜSÜ NEDİR?

31.05.2018
A+
A-
PTT PERSONEL STATÜSÜ NEDİR?

PTT PERSONEL STATÜSÜ NEDİR?

 

 

 

PTT 2013 Yılında yeniden yapılandırılarak anonim şirket olarak düzenlenmiştir. Anonim şirket olma sürecinde bünyesinde radikal değişiklikler yapan bu köklü kurum, personel temin sürecinden başlayıp iş akışına kadar yeni yol haritaları belirlemiş, bunlardan en önemlisi de istihdam sisteminde yaptığı değişiklikler olmuştur.

 

 

2013 yılı Aralık ayından bu yana temin ettiği tüm personelleri İdari Hizmet Sözleşmeli İHS olarak temin eden kurum, 657,399 veya 4A, B, C, D statüsü dışına çıkarak İHS statüsünü ön plana çıkartmıştır.

 

 

İdari Hizmet Sözleşmeli personel yönetmeliği ise; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde görev yapan idari hizmet sözleşmeli personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alma, atama, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, unvan değişikliği, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi, sona erdirilmesine ilişkin hususlar ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

İHS’li personelin tabii olduğu yönetmelik ve sözleşme içerisinde özellikle özlük haklar ve iş güvencesi çerçevesinde şeffaf maddeler içermektedir. Bu maddelerin yeniden revize edilmesi ve iyileştirilmesi için mücadele eden derneğimizin çıkış noktası da ilgili maddelerdir.

 

 

İHS statüsünde yer alan bu maddelere örnek verecek olursak; Göreve alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi

 

MADDE 108− (1) Personelin göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının
sonradan anlaşılması veya görevleri sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde
Yönetim Kurulu Kararı ile ilişiği kesilir.

 

 

Personelin ehliyetsizliği ve kifayetsizliğinin tespit edilmesi

 

 

MADDE 109− (1) Yapılan tüm uyarılara rağmen, PTT’nin hiçbir biriminde hizmetinden
istifade edilmesi imkânı kalmayan, ehliyetsizliği ve kifayetsizliği denetçi raporu ile sabit olan personelin Yönetim Kurulu Kararı ile ilişiği kesilir.

Sözleşmenin yenilenmemesi

MADDE 110− (1) PTT, ekonomik işlem hacminin daralması veya kapatılan işyerlerinde görev yapan personelin hizmetlerinden başka bir birimde faydalanma imkânının kalmaması hallerinde Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmeyi yenilemeyebilir.

 

(2) Birinci fıkrada belirtilen ekonomik işlem hacmine ilişkin verilerin tespitinde PTT’nin resmi bilanço ve istatistikleri esas alınır.

 

(3) Birinci fıkra uyarınca sözleşmesi yenilenmeyecek personelin tespitinde emeklilik hakkını elde edenlere, emekliliği hak edenler arasından ise hizmeti fazla olanlara öncelik verilir. Diğerleri için de performans değerlendirme raporları esas alınır. Bu maddelerin sözleşmede yer alması iş güvencesi tehtidini meydana getirmekle birlikte, personel aidiyetini güçlendirmek ve kurum çalışanlarının işlem performansını arttırmak adına yeniden yapılandırılmaya çalışılmaktadır.

 

İdari Hizmet Sözleşmeli statüsünün kamuda bir kaç kurumda daha örneği bulunmakla birlikte, ülkemizdeki kamu
düzeninde kullanılmaya başlanan en yeni ve genç statüdür. İHS statüsünün bulunduğu kurumlara örnek vermek
gerekirse; Sağlık Bakanlığı, SHGM ve TEDAŞ şeklinde sıralanabilir.

 

PTT’de 2013 yılından bu güne kadar giren her personel İHS’li olarak istihdam edilmekle birlikte yönetmelikteki son
düzenleme 12 Nisan 2018 tarihinde yapılmıştır.*

 

PTT PERSONEL ALIMI SINAV SONUCUNU ÖĞRENMEK TIKLAYINIZ!

 

PTT Personel Alım Sınavı Notları PDF İNDİR

 

PTT Personel Alım Sınavı Dipnotları

 

PTT Personel Alım Sınavı Hakkında

 

PTT Personel Statüsü Nedir?

 

Bu yazı PTT İHS-DER’in Personel Adayları için hazırlamış olduğu dosyadan alınmıştır. 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.