2021 Sütçü İmam Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

24.06.2021
45.367
A+
A-

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Sütçü İmam Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından yayımlanan 2020 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 28 Haziran-02 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 12 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 04-12 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2021 Yılı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

YAZ ÖĞRETİMİ
28 Haziran-02 Temmuz 2021Ders Kayıtları
05-06 Temmuz 2021Açılacak Derslerin Kesinleştirilmesi
07-09 Temmuz 2021Ders Ekleme-Çıkarma ve Kayıt Düzeltmeleri
12 Temmuz – 03 Eylül 2021Eğitim- Öğretim Dönemi
04-12 Eylül 2021Yaz Öğretimi Final Sınavları
15 Eylül 2021Final Sınav Sonuçlarının İlanı İçin Son Gün

yeni-gif

2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yaz Okulu Esasları

1. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimine  Üniversitemiz öğrencileri ile diğer Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin başvurusunun kabul edilmesine,[Misafir Öğrenci kabul ediyor]

2. 2020-2021  EğitimÖğretim Yılı Yaz Öğretiminde ders almak isteyen  öğrenciler, ders kayıtlarını takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapmalarına,[Online Kayıt]

3. 2020-2021 EğitimÖğretim Yılı Yaz Öğretiminde ders/dersler, Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden yürütülmesine,[Uzaktan Eğitim]

4. Üniversitemiz öğrencileri, bir dersin veya ona eşdeğer bir dersin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde açılmamış olması şartıyla, başka bir üniversitenin programından yaz öğretiminde ders alabilmelerine,

5. Üniversitemiz öğrencileri, bulundukları yarıyıl ve önceki yarıyıllardan başarısız olduğu (FF, FD, DS, YS) dersleri öncelikli olmak koşuluyla, genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması durumunda yaz öğretiminde üst yarıyıllardan ders alabilmelerine, 

6. Ara sınavlar; 45 dakikadan az ve 90 dakikadan fazla olmamak kaydıyla sınav sorularının niteliğine göre ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenecek süre içerisinde Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden çevirim içi olarak yapılmasına,[Sınavlar online]

7. Ara sınavlarölçme ve değerlendirme esaslarına uygun olarak Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden çoktan seçmeli olarak test yöntemiyle ile yapılmasına,

8. Yaz Stajı bulunan öğrencilerimiz Yaz Öğretimine başvurabilmelerine,

9. Özel öğrenci olarak farklı üniversitelerden üniversitemize eğitim almaya gelen ve özel öğrencilik süresi 2020-2021 Bahar dönemi sonunda bitecek olan öğrencilerin sadece özel öğrencilik süresince üniversitemizden almış oldukları dersler için yaz öğretiminden yararlanabilmelerine,

10. Bir dersin açılabilmesi için en az 15 öğrencinin o derse kayıt yaptırmış olmasına,

11. Diğer Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim gören öğrencilerinin başvurularının Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapmalarına (Başvuru Linki ve Sistem ilerleyen günlerde açılacaktır), 

12. Diğer Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim gören misafir öğrencilerin 1 saatlik ders ücretlerinin iki katı olarak hesaplanmasına, Yaz öğretimi ücretlerinin sistem tarafından hesaplanmasına, [Misafir öğrenciye ders ücreti iki katı] 

Önlisans programında öğrenim gören 2017 yılında kayıt yaptıran öğrenciler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. maddesi (c) fıkrası hükmü gereğince Ek Sınav hakkı verilmesi nedeniyle yaz öğretiminden faydalanamayacaktır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yaz Okulunda Açılması Planlanan Dersler 2021

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 2 MB224 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 2 3
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 3 MB327 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0 2 3
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 3 RPD325 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ 2+0 2 3
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 3 RPD327 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI 2+0 2 2
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 3 RPD330 MANEVİ DANIŞMANLIK 2+0 2 2
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 1 FZ173 FİZİK -I- 4+0 4 4
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 1 FZ174 FİZİK -II- 4+0 4 4
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 1 MT101 ANALİZ I 4+2 5 7
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 1 MT104 ANALİZ II 4+2 5 7
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 1 MT107 SOYUT MATEMATİK -I- 4+0 4 5
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 1 MT108 SOYUT MATEMATİK -II- 4+0 4 5
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 1 MT109 ANALİTİK GEOMETRİ -I- 4+0 4 5
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 1 MT110 ANALİTİK GEOMETRİ -II- 4+0 4 5
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 2 MT201 ANALİZ III 4+2 5 7
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 2 MT202 ANALİZ IV 4+2 5 7
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 2 MT203 DİFERANSİYEL DENKLEMLER -I- 4+0 4 5
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 2 MT204 DİFERANSİYEL DENKLEMLER -II- 4+0 4 5
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 2 MT217 LİNEER CEBİR -I- 4+0 4 5
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 2 MT218 LİNEER CEBİR -II- 4+0 4 5
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 2 MT219 TOPOLOJİ -I- 4+0 4 5
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 2 MT220 TOPOLOJİ -II- 4+0 4 5
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 3 MT307 SOYUT CEBİR -I- 4+0 4 6
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 3 MT308 SOYUT CEBİR -II- 4+0 4 6
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 3 MT309 KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ -I- 4+0 4 6
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 3 MT310 KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ -II- 4+0 4 6
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 3 MT311 DİFERANSİYEL GEOMETRİ -I- 4+0 4 6
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 3 MT312 DİFERANSİYEL GEOMETRİ -II- 4+0 4 6
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 3 MT317 NÜMERİK ANALİZ -I- 4+0 4 6
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 3 MT318 NÜMERİK ANALİZ -II- 4+0 4 6
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 4 MT423 UYGULAMALI MATEMATİK (SEÇ.) 4+0 4 6
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 4 MT424 REEL ANALİZ (SEÇ.) 4+0 4 6
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 4 MT425 KISMİ DİFRANSİYEL DENKLEMLER -I- (SEÇ.) 4+0 4 6
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 4 MT426 KISMİ DİFARANSİYEL DENKLEMLER -II- (SEÇ.) 4+0 4 6
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 4 MT429 KESİRLİ TÜREVLER VE İNTEGRALLER -I- (SEÇ.) 4+0 4 6
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 4 MT430 KESİRLİ TÜREVLER VE İNTEGRALLER -II- (SEÇ) 4+0 4 6
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 4 MT431 FONKSİYONEL ANALİZ -I- (SEÇ.) 4+0 4 6
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 4 MT432 FONKSİYONEL ANALİZ -II- (SEÇ.) 4+0 4 6

Lütfen Diğer Sayfaya Geçiniz

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. samet dedi ki:

  sütçü imam 6 temmuza kadar uzadı demiş ya peki misafir öğrenciler içinde geçerli değil mi

 2. Arzu dedi ki:

  Atatürk üniversitesi tarih bölümü okuyorum bu üniversiteden yaz okulu için başvuru yapmak istiyorum başvurular tam olarak nerden yapılıyor yardımcı olur musunuz lütfen.

 3. Hasret dedi ki:

  Düzce üniversitesi yaşlı bakımı bölümü okuyorum yaz okulunda sizin üniversitenizden 2 kredilik olan allatn dersimi almak istiyorum kayıtların başlamasına çok az bir süre kalmış lütfen bana bi yardımcı olurmusunuz

  1. Eda dedi ki:

   Final sınavlarının da uzaktan yani online şeklinde mi olacak acaba?