2021 Kafkas Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

21.06.2021
10.607
A+
A-

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Kafkas Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Kafkas Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Kafkas Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2021 Kafkas Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Kafkas Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Kafkas Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Kafkas Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Kafkas Üniversitesi tarafından yayımlanan 2021 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 26- 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 02 Ağustos  ila 17 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 20-24 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2021 Kafkas Üniversitesi Yaz Okulu Tarihleri

Kafkas Üniversitesi Yaz Okulu 2021 açılacak mı? 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ile ilgili çalışmaları tamamlanmış ve Üniversite senatosu tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaz okulu açılması uygun görülmüştür. Aşağıdaki takvimi inceleyebilirsiniz.

Yaz okulunda açılacak dersler için kontenjan sınırlaması bulunmadığından dolayı ön kayıt alınmayacaktır.

 • Yaz Okulu Kesin Kayıtların Yapılması 26-30 Temmuz 2021
 • Derslerin Başlaması ve Bitişi 02 Ağustos 2021 17 Eylül 2021
 • Yaz Dönemi Sonu Sınavları 20 – 24 Eylül 2021
 • Öğretim Elemanlarınca Sınav Sonuçlarının İlanı 27-29 Eylül 2021

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU UYGULAMA ESASLARI 2021 

Yaz Okulu, üniversite eğitim ve öğretim olanaklarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim öğretim kapasitesini artırmayı amaçlayan düşük GANO’lu öğrencilere GANO’larını yükseltme, herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilere yaz döneminde bu dersleri başarabilme, başarılı öğrencilere ise daha kısa sürede mezun olabilme olanağını sağlayan, aynı zamanda Yan Dal ve Çift Ana Dal Programına kayıtlı öğrencilerin programı izlemelerini kolaylaştıran ek bir eğitim öğretim programıdır. Ancak aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir. Bu yüzden yaz okulunda alınan derslerden en az CC ve üstü not alındığında başarılı sayılacaktır.

1) Covid-19 pandemisi nedeniyle yaz okulu dersleri uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacaktır.

2) Yaz okulunda öğrenciler en fazla 12 krediye kadar ders alabilirler. Ancak bir dersin kredisinin 12 kredi saatin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir.

3) Öğrencilerimiz Üniversitemizde açılmış bir dersi başka üniversiteden alınamaz. Ancak Üniversitemizde açılmayan dersi başka üniversiteden alabilirler.

4) Yaz okulunda açılacak dersler Üniversitemizin Web sayfasında duyurulacaktır.

5) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı sınırı bulunmamaktadır.

6) Üniversitemiz öğrencileri ile diğer üniversite öğrencilerinden “Yaz okulu öğretim ücreti” olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen azami ders ücreti kadar ücret alınacaktır.

7) Tek ders sınavına kalan öğrenciler de yaz okulu derslerine kayıtlanabilir. Tek ders sonucu başarılı olmaları halinde dersi sildirebilirler.

8) Yaz okulundan ders almak isteyen Üniversitemiz öğrencileri, Öğrenci Bilgi Sisteminden ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

9) Öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü biriminde istediği ders açılmadığı taktirde üniversitemizin herhangi bir biriminde yaz okulu dersi almak istiyorsa söz konusu dersin ders içeriklerini dilekçesine eklemesi gerekmektedir.

10) Öğrenci yaz okulunda almak istediği dersin kendi biriminde veya üniversitemizin her hangi bir biriminde açılmaması durumunda ise o dersi başka bir üniversiteden alabilecektir. Bunun için de birimine; Başvuru dilekçesi ile birlikte alacakları derslere ait gidilen üniversitenin ders içeriklerini dersler başlamadan önce eğitim-öğretim gördüğü birime mail, faks veya elden başvuru yapması gerekmektedir. Bu belgelere göre ilgili birimin yönetim kurulu öğrencinin bir başka üniversiteden ders alıp almamasına karar verilir. Başka bir üniversitede ders almak bu karar ile mümkün olur.

DERS KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemiz Öğrenciler

1) Öğrenciler yaz okulu ders kayıtlarını öğrenci işleri otomasyonunda 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.

2) Öğrencilerin ödeyecekleri yaz okulu öğrenim ücretleri öğrenci işleri otomasyonunda ders kaydı yaptıkları esnada seçecekleri ders saatlerine göre sistem tarafından hesaplanacaktır.

3) Hesaplanan ücreti T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden ÖĞRENCİ NUMARASI ile yatırarak 26 –30 Temmuz 2021 tarihleri arasında ders kaydını kesinleştirip “DANIŞMAN ONAYINA” göndermeleri gerekmektedir.

4) Öğrencilerin kesin kayıt yaptırdıkları dersleri zorunlu olarak alınacak ders statüsüne geçeceği için bu derslerden devamsızlık veya başarısızlık durumunda alacakları harf notları öğrencilerin GANO hesaplamasında değerlendirilecektir

YAZ OKULUNDAN DERS ALMA/ALAMAMA DURUMU

a) Alt yarıyıllara ait dersleri, hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya GANO`larını yükseltmek istedikleri dersleri alabilir.

b) Yan dal veya çift ana dal programına ait dersler yaz okulunda tamamlanabilir.

c) Lisansüstü bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri ile lisans programlarının dikey geçiş intibak programı öğrencileri de yaz okulundan ders alabilir.

d) GANO’su en az 3.00 olan ve tekrar dersi bulunmayan başarılı öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri alabilirler.

e) Yıllık kayıt donduran öğrenciler yaz okulundan ders alamaz.

YAZ OKULUNDA BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMA

1. Alınacak dersin denkliğinin, içerik, kredi/saat açısından ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.

2. Üniversitemiz öğrencilerinin başka bir üniversitede açılan yaz okulu derslerini alabilmeleri için;

a) Öğrencinin başvurmuş olmasına rağmen o dersin üniversitede açılmamış olması veya üniversitede yaz okulu uygulanmıyor olması,

b) Diğer üniversiteden alınacak dersin müfredat, dil, kredi ve saatinin denk olduğunun öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.

3. Öğrenci farklı üniversiteden alacağı dersin, ders içeriği, dili, kredi ve saatini gösteren resmi belgeyi, dersler başlamadan önce kayıtlı olduğu birime elden, e-mail veya faks ile bildirmesi gerekmektedir. Bu belgelere göre ilgili birimin yönetim kurulu öğrencinin bir başka üniversiteden ders alıp almaması kararı alır. Başka bir üniversiteden ders almak bu karar ile mümkün olur.

Başvuru Formu (Başka Üniversiteden Ders Almak İçin)

YAZ OKULUNDA ALINAN DERSLERİN NOT KARTEKSİNE İŞLENMESİ

1. Yaz okulunda alınan derslerin başarı notları, takip eden güz yarıyılı başında hesaplanan GANO dikkate alınır ve not karteksine işlenir. İlgili dönemlerin ANO ve YANO ortalamasına dahil edilmez.

2. Kartekse işlenen notlara göre GANO yeniden hesaplanır.

3. Yaz okulunda alınan dersler başarı sıralamasına ve %10’luk dilime giren öğrencilerin belirlenmesinde değerlendirmeye alınmaz.

DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEMİZ YAZ OKULUNDAN DERS ALMASI

Üniversitemizin dışında diğer Yükseköğretim Kurumları bünyesinde yürütülen programlara kayıtlı misafir öğrenciler için yaz okulu uygulamasında; Üniversitemizde 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yapılacak olan Yaz Okulu uygulamasında yürütülecek dersler için kayıt yaptırmak isteyen diğer Yükseköğretim Kurumu öğrencilerinin (Yaz Okulu Misafir Öğrenci) kayıtları aşağıdaki hususlara bağlı olarak işlem yapılacaktır.

Üniversitemiz yaz okulundan ders almak isteyen diğer üniversite öğrencileri ders almak istediği birime aşağıdaki belgeler ile birlikte mail, faks veya elden başvuru yapabilirler.

 • 1. Dilekçe
 • 2. Kayıtlı bulunduğu üniversiteden, üniversitemizden yaz okulunda ders alabileceğine dair Yönetim Kurulu Kararı
 • 3. Öğrenci Belgesi
 • 4. Ders Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu
 • Başvuru Formu (Misafir Öğrenciler İçin)

Üniversitemiz birimlerce uygun görülen misafir öğrencilerin ders kayıt işlemleri akademik birim öğrenci İşleri tarafından öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılacaktır. Misafir öğrencilerin yaz okulundaki sınav değerlendirmeleri Üniversitemiz öğrencilerinin bağlı oldukları Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır. Misafir öğrencilerin Üniversitemizde kayıt yaptırıp devam ettikleri derslerin kredi limitine harf notlarının değerlendirmesi başta olmak üzere Yaz Okulu uygulaması ile ilgili işlemleri kendi üniversiteleri tarafından konu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

1. Tanımlamalar / Dönem Başı İşlemleri/ Yıl Dönem Tanımlama uygulamasından YAZ dönemi tanımlaması yapılmalıdır.

2. Tanımlamalar / Dönem Başı İşlemleri/Akademik Takvim uygulamasından Yaz Okulu Kayıtlanma Aktivitesi Tanımlanması yapılmalıdır.

AKADEMİK BİRİM ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

1. Dersler Tanımlanan 2020-2021 YAZ Dönemine açılacak ve sunulacak

2. Başvuru yapılmayan dersler kapatılacaktır.

3. Ders kayıtlarının onayı birim öğrenci işleri personeli tarafından yapılacaktır.

4. Üniversite içerisinde öğrenci kendi birimi dışında hangi akademik birimde ders alacak ise o birimin öğrenci işleri kendi fakülte/yüksekokulundaki ders ile öğrencinin kendi birimindeki dersin eşleştirmesini yapacaktır.

Kafkas Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmenliği

YÖK Yaz Okulu Uygulama Esasları

Yaz Okulu Ücretleri

Yaz Okulu Ücretini Hesaplama

2021 Kafkas Üniversitesi Yaz Okulunda Açılacak Dersler

 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Ders Kodu /Ders Adı/ Snf/ T/ U/ L/ Krd/ Akts/ Program /Öğretim Elemanı

İLA115 İslam İnanç Esasları 2 2 0 2 3 İlahiyat Doç.Dr.Hüseyin DOĞAN
İLA212 Kelam Tarihi 2 2 0 2 3 İlahiyat Doç.Dr.Hüseyin DOĞAN
İLA309 Sistematik Kelam I 2 2 0 2 3 İlahiyat Doç.Dr.Hüseyin DOĞAN
İLA310 Sistematik Kelam II 2 2 0 2 3 İlahiyat Doç.Dr.Hüseyin DOĞAN
İLA408 İslam Mezhepleri Tarihi 2 2 0 2 4 İlahiyat Doç.Dr.Hüseyin DOĞAN
İLA219 Sosyolojiye Giriş Z 2 0 2 3 İlahiyat Prof.Dr.Emine ÖZTÜRK
İLA218 Din Sosyolojisi Z 2 0 2 2 İlahiyat Prof.Dr.Emine ÖZTÜRK
İÖMO417 Özel Öğretim Yöntemleri S 2 2 3 4 İlahiyat Prof.Dr.Emine ÖZTÜRK
İÖMO320 Karekter ve Değerler Eğitimi S 2 0 2 3 İlahiyat Prof.Dr.Emine ÖZTÜRK
İLA404 Din Eğitimi Z 2 0 2 4 İlahiyat Prof.Dr.Emine ÖZTÜRK
İÖMO215 Eğitim Bilimine Giriş S 2 0 2 3 İlahiyat Prof.Dr.Emine ÖZTÜRK
İLA308-307 İslam Hukuku II Z 2 0 2 3 İlahiyat Prof.Dr.Hakkı AYDIN
İLA307-217 İslam Hukuku I Z 2 0 2 3 İlahiyat Prof.Dr.Hakkı AYDIN
İLA402 Din Hizmetleri Rehberlik ve İletişim S 1 2 2 4 İlahiyat Prof.Dr.Hakkı AYDIN
İLA116 İslam İbadet Esasları Z 2 0 2 3 İlahiyat Prof.Dr.Hakkı AYDIN
İLA209 İslam Hukukuna Giriş Z 2 0 2 3 İlahiyat Doç.Dr.Bünyamin ÇALIK
İLA210 İslam Hukuk Usulü Z 2 2 3 3 İlahiyat Doç.Dr.Bünyamin ÇALIK

 • SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ders Kodu /Ders Adı/ Snf/ T/ U/ L/ Krd/ Akts/ Program /Öğretim Elemanı

E8406 İntörnlük Uygulama-II 1 16 9 10 Ebelik Doç.Dr.Özlem KARABULUT

 • DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ

Ders Kodu /Ders Adı/ Snf/ T/ U/ L/ Krd/ Akts/ Program /Öğretim Elemanı

403001012018 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 1 Z 2 0 2 3 Doç. Dr. Özgür AKTAŞ
403001022018 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 2 Z 2 0 2 3 Doç. Dr. Özgür AKTAŞ
403002012018 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 2 3 Doç. Dr. Özgür AKTAŞ
403002252018 Osmanlı Tarihi 1 Z 2 0 2 4 Doç. Dr. Özgür AKTAŞ
403002262018 Osmanlı Tarihi 2 Z 2 0 2 4 Doç. Dr. Özgür AKTAŞ
404192202018 Seç. AE: Kelime Öğretimi S 2 0 2 4 Dr. Öğr. Üyesi Huzeyfe BİLGE
404003702018 Seç: Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi S 2 0 2 4 Dr. Öğr. Üyesi Huzeyfe BİLGE
402002302018 Seç: Bilim ve Araştırma Etiği S 2 0 23 Dr. Öğr. Üyesi Huzeyfe BİLGE
404003272018 Seç: İlk Okuma ve Yazma Öğretimi S 2 0 2 4 Dr. Öğr. Üyesi Huzeyfe BİLGE
402301082018 İlkokulda Temel Fen Bilimleri Z 2 0 3 5 Doç. Dr. Mustafa Şahin BÜLBÜL
402693022018 Eğitim Felsefesi Z 2 0 2 3 Doç. Dr. Mustafa Şahin BÜLBÜL
402002092018 MB SEÇ: İlkokulda Drama S 2 0 2 4 Doç. Dr. Mustafa Şahin BÜLBÜL
402002302018 GK SEÇ: Bilim ve Araştırma Etiği S 2 0 2 3 Doç. Dr. Mustafa Şahin BÜLBÜL
402002182018 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 2 3 Doç. Dr. Mustafa Şahin BÜLBÜL
402001362018 MB SEÇ: Müze Eğitimi S 2 0 2 4 Doç. Dr. Mustafa Şahin BÜLBÜL
402001402018 GK SEÇ: Medya Okuryazarlığı S 2 0 2 3 Doç. Dr. Mustafa Şahin BÜLBÜL
402681022018 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 2 3 Doç. Dr. Mustafa Şahin BÜLBÜL
40202172018 AE Seç: Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi S 2 0 2 4 Doç. Dr. Mustafa Şahin BÜLBÜL
402002172018 MB Seç: Hastanelerde Yatan Çocukların Eğitimi S 2 0 2 4 Doç. Dr. Mustafa Şahin BÜLBÜL
402752352018 GK SEÇ: Bilim Tarihi ve Felsefesi S 2 0 2 3 Doç. Dr. Mustafa Şahin BÜLBÜL
402004112009 Özel Eğitim Z 2 0 2 3 Doç. Dr. Mustafa Şahin BÜLBÜL
40200462010 İlköğretim Kaynaştırma Z 2 0 2 3 Doç. Dr. Mustafa Şahin BÜLBÜL
402002312018 MB Seç: Açıktan ve Uzaktan Eğitim S 2 0 2 4 Doç. Dr. Mustafa Şahin BÜLBÜL
402003092008 Drama Z 2 0 2 3 Doç. Dr. Mustafa Şahin BÜLBÜL
402002372018 MB Seç: Eleştirel ve Analitik Düşünme S 2 0 2 4 Dr. Öğr. Üyesi Hacı Hasan YOLCU

UYARI:  Üniversitemizin Yaz Okulunda Açılmayan Dersleri, Öğrenciler Yalnız Devlet Üniversitelerin Yaz Okulunda Alabileceklerdir.

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Suhada Kusain dedi ki:

  Merhaba Sağlık durumunda bozulma ve bakım derse ilgili var mı