Konkordato Komiserliği Eğitimi Nedir? Şartları Nelerdir?

Son günlerde birçok şirketin konkordato ilan etmesinin ardından konkordato komiseri nedir nasıl olunur sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Konkordato komiser maaşı ne kadar? Konkordato komiseri olma şartları neler?Ayrıntılar haberimizde…

Konkordato Komiserliği Eğitimi Nedir? Şartları Nelerdir?

Konkordato Komiserliği Eğitimi Nedir, Şartları Nelerdir,konkordato komiseri nasıl olunur,konkordato komiserliği şartları,konkordato komiserliği sertifika,konkordato komiseri olma şartları,konkordato komiserliği eğitimi

 

 

Mali yönden zor durumdaki borçlular için 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu’nun yeni konkordato hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hukuki ve mali bilgilerin katılımcıya aktarılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, konkordato başvurusunun yapılması, başvurunun borçlu ve alacaklılar bakımından hukuki sonuçları ve sürecin işleyişi konularında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Ayrıca, konkordato başvurusuyla birlikte mahkemeye sunulması gereken ‘konkordato projesi’ ve bağımsız denetim şirketleri tarafından hazırlanması öngörülen ‘finansal analiz raporları” hakkında mali ve hukuki konular ele alınmaktadır.

 

 

Konkordato Komiserliği Eğitimi Programına Kimler Katılabilir?

yks-sınav-zor-muydu-kolay-mıydı-aday-yorumları

02.06.2018 tarih ve 30349 sayılı Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak 

Oluşturulmasına Dair Yönetmeliğin 4.maddesi uyarınca konkordato komiseri olarak atanacak kişilerde şu şartlar aranmaktadır:

1. Türk vatandaşı olmak,

 

2. Tam ehliyetli olmak,

 

3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak,

 

4. İflas etmemiş olmak,

 

5. Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak,

 

6. Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak,

 

7. Kamu hizmetinden yasaklı olmamak,

 

8. Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak,

 

9. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

 

10. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,

 

11. Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olması tercih edilir.

 

 

 

Konkordato Komiserliği Eğitimi Programının Eğitim İçeriği Nedir?

 

kyk_ogrenci_yuruI. KONKORDATO KAVRAMI VE TÜRLERİ

II. ADİ KONKORDATO USULÜ

A. Konkordatoya Kimler Başvurabilir?

B. Konkordatoya Başvurulabilen Hâller Nelerdir?

C. Konkordato Başvurusunda Görevli ve Yetkili Mahkeme         

D. Konkordato Başvurusu Yapılırken Mahkemeye Verilmesi Gereken Belgeler

1. Konkordato Ön Projesi

2. Borçlunun Malvarlığı ve Mali Durumunu Gösterir Belgeler, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Nihai Bilanço ve Ara Bilançolar   

3. Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumunu Gösterir Tablo

4. Alacaklıların Eline Konkordatoda ve Borçlunun İflası Halinde Geçecek Miktarı Karşılaştırmalı Olarak Gösteren Tablo   

5. Bağımsız Denetim Kuruluşları Tarafından Hazırlanan Finansal Analiz Raporları   

 

III. KONKORDATO BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SONUÇLARI

A. Borçlunun Malvarlığının Korunması için Gerekli Tedbirler Alınması

B. Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması

C. Geçici Komiser Atanması ve Geçici Komiserin Görevleri

D. Alacaklılara İtiraz Hakkı Tanınması ve Alacaklıların Yönelttikleri İtirazın Sonuçları

 

IV. KESİN MÜHLETİN VERİLMESİ, UZATILMASI ve KALDIRILMASI            

V. BORÇLUYA KESİN MÜHLET VERİLMESİNİN SONUÇLARI

VI. ALACAKLILAR TOPLANTISININ YAPILMASI VE ÇOĞUNLUĞUN TESPİTİ

VII. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI   

VIII. KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI VE TASDİK KARARINA KARŞI BAŞVURULABİLECEK KANUN YOLLARI

IX. KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ

X. KONKORDATONUN FESHİ

Kaynak: sausem.sakarya.edu.tr

Önerilen YazıKonkordato komiseri nedir,Konkordato komiseri nasıl olunur,Maaşı kaç TL?

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
YKS
2019 YKS Ne Zaman?

15 Haziran 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Kaybolan Diploma Nasıl Tekrar Çıkartılır?

  Kaybolan Diploma Nereden,Nasıl çıkartılabilir ?   Kamu veya özel kurumlarda işe başlarken,eğitim kurumlarına kayıt esnasında vb. birçok alanda l... Devamını Oku

 • Yükseköğreti̇m Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzundaki Aday Başvuru Formunda Oturum Bi̇lgi̇leri̇ Nasıl Doldurulacaktır?

  Merhaba arkadaşlar ÖSYM tarafından yeni bir duyuru yapılmıştır. Duyuruda Yükseköğreti̇m Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzundaki Aday Başvuru Formunda Ot... Devamını Oku

 • Aday Başvuru Formu Doldurulurken Nelere Di̇kkat Edi̇lmeli̇di̇r?

    Aday Başvuru Formu Doldurulurken Nelere Di̇kkat Edi̇lmeli̇di̇r?     Merhaba arkadaşlar ÖSYM tarafından yeni bir duyuru yapılmıştır. ... Devamını Oku

 • Bi̇r Ortaöğreti̇m Kurumunun Son Sınıfında Öğreni̇m Gören Adaylar Sınava Başvurularını Nasıl Yapacaklardır?

  Merhaba arkadaşlar ÖSYM tarafından yeni bir duyuru yapılmıştır. Duyuruda Bir Ortaöğretim Kurumunun Son Sınıfında Öğreni̇m Gören Adaylar Sınava Başvur... Devamını Oku

 • Yükseköğreti̇m Kurumları Sınavına (YKS) Başvurmak İsteyen Adayların Yapması Gereken İşlemler Nelerdi̇r?

      Merhaba arkadaşlar ÖSYM tarafından yeni bir duyuru yapılmıştır. Duyuruda Yükseköğreti̇m Kurumları Sınavına (YKS) Başvurmak İsteyen Ada... Devamını Oku

 • Merhaba Ayşe,TYT puanının 2 yıl geçerli olmasının şartı elde edilen puanın 200 ve üzeri olması gerekmektedir. Yani ancak TYT’de 200 ve üzeri puan alan adaylar, bu puanlarını sonraki yıl da…
 • Paylaşım için teşekkürler kaynakları mail adresime gönderebilir misiniz?
 • İki sorum olacak. Okul puanıyla 200 puan olanlar için geçerli mi bir de tercih yaptım yerleşemedim bu sistemden yararlanabilir miyim
KATEGORİLER