2022 Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yaz Okulu Tarihleri

23.02.2022
A+
A-

2021-2022 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ)’nde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2022 Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yaz Okulu Tarihleri

2022 Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2021-2022 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ)’nde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2022 Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yaz Okulu Takvimi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından yayımlanan 2022 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 27 Haziran – 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 18 Temmuz 2022 tarihlerinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 05 – 11 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

Erzurum-Teknik-universitesi-yaz-okulu-akademik-takvimi

2022 Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yaz Okulu Tarihleri

2022 Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yaz Okulu Akademik Takvimi

TARİHAÇIKLAMA
24 Haziran 2022 Yaz okulunda açılacak derslerin öğrenci bilgi sitemine Birimler tarafından tanımlanması için son tarih.
27 Haziran – 01 Temmuz 2022Üniversitemiz öğrencileri ile misafir öğrencilerin otomasyondan derslere ön kayıt yaptırmaları ve bankaya ücret ödemeleri.
04 Temmuz 2022Ön kayıt işlemleri sonucunda kesin açılacak derslerin ilanı. www.osymli.com
04 Temmuz – 08 Temmuz 2022 www.osymli.comÖğrencilerin ön kayıt sonucunda açılmayan ders/derslerin yerine, açılan ders/derslerden seçim yapmaları.
18 Temmuz – 04 Eylül 2022Yaz okulunda derslerin başlama ve bitiş tarihleri.
05 Eylül – 11 Eylül 2022Yaz okulu final sınavları.

ETÜ Üniversitesi Öğrencileri Yaz Okulu İşlemleri

Öğrenci bilgi sisteminde açılan dersleri görüntüleyebilir almak istediğiniz dersi seçerek ‘Ders Seçimlerimi Kaydet’ butonu ile ön kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Bu işlemin ardından toplam ders ücretini ödeyerek tekrar sisteme giriş yapıp ‘Kayıtlanmayı Tamamla’ butonu ile süreci tamamlayabilirsiniz. 

Ders Seçme İşlemleri İçin Yardım Kılavuzu

DERS ALMA:

1) Üniversitemiz öğrencileri yaz okulunda, güz ve bahar yarıyılında başarısız oldukları, notunu yükseltmek istedikleri veya alamadıkları ders/dersleri, -yönetmelikte belirlenen ders alma koşulları kapsamında- 20 AKTS’ yi aşmamak koşuluyla alabilirler. Mezuniyetine tek dersi kalan öğrenciler ilave olarak 1 ders daha alabilirler.

2) Üniversitemiz yaz okulunda açılan bir ders, diğer üniversiteden alınamaz.

3) Diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilerimizin, ilgili formu (form linki) doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvuruların Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanması halinde ders alınabilir. 

4) Öğrenciler başarı durumuna göre bahar dönemi sonu itibarıyla takip eden hangi yarıyıllardan ders almaya hak kazanmış ise bu dönemlerin derslerini de yaz okulunda alabilirler. Örneğin 1. sınıf öğrencisi bahar dönemi sonunda 2. sınıfa geçmeyi hak etmiş ise yaz okulunda hem 1. hem de 2. sınıfın derslerini alabilir.

5) Bahar dönemi sonunda tüm derslerinden başarılı olup AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği üst sınıfın derslerinden toplam AKTS sınırını aşmamak koşuluyla 15 AKTS’ye kadar ders alabilirler. Örneğin bahar dönemi sonunda 2. sınıfa geçen bir öğrenci, üst sınıf olan 3. sınıfın derslerinden de alabilir.

6) Yaz okulunda kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya bırakma işlemi yapılamaz.

 YAZ OKULU İŞLEYİŞİ:

1) Yaz okulunda eğitim-öğretim süresi yedi haftadır. Bu süreyi izleyen hafta içinde yaz okulu sonu sınavları yapılır. Yaz okulunda bütünleme sınavı yapılmaz. Yaz okulunda açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

2) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı 25’tir.  Derse kayıtlı öğrencisi sayısı bu rakamdan az olan derslerin açılması için ilgili yönetim kurulunun gerekçeli kararı olmalıdır.

3) Yaz okulunda derslere devam zorunludur.

4) Diğer üniversitelerden alınan derslerin harf notları, yaz okulunda ders alınan üniversitenin başarı ve katsayı tanımı dikkate alınarak, ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversitenin Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki harf notu tanımlamasına dönüştürülür ve not döküm belgesine AGNO hesabına dahil edilerek işlenir.

5) Yaz okulunda ders alan öğrenciler için, takip eden güz dönemi başında yapılacak ders kaydı esnasında, yaz okulu sonunda hesaplanan AGNO dikkate alınır.

 ÜCRETLENDİRME:

1) Açılması muhtemel dersler öğrenci bilgi sistemine tanımlanarak bu derslere ön kayıt alınır, derslere kayıt yapabilmek için ders ücretlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.

2) Dersler öğrenci bilgi sisteminden seçildikten sonra, toplam ücret sistem tarafından hesaplanacaktır. Ders ücretleri HALKBANK şubelerinden ve ATM’lerinden T.C. kimlik numarasıyla, Halkbank internet bankacılığından ise öğrenci numarasıyla ödenecektir.

3) Öğrencilerin ders ücretini ödedikten sonra, tekrar ‘Ders Seçimi – Kayıt Yenileme’ sayfasına girerek ‘Kayıtlanmayı Tamamla’ butonunu seçmeleri gerekmektedir. Aksi halde ders seçimleri tamamlanmış sayılmayacaktır.

4) Ücret ödeme işleminden sonra ayrıca danışman onayı gerekmemektedir. Dersin açılması durumunda kayıtlar kesinleşmiş olur.

5) Açılması muhtemel ders için yeterli başvuru olmaması durumunda, açılmayan ders için ücret ödeyen öğrenci, bu dersin yerine, derslerin ücret mahsuplaşması yapılmak suretiyle açılması kesinleşen başka bir dersi seçebilir, ya da ödenen ücretin iadesini isteyebilir.

Misafir Öğrencilerin Yaz Okulu İşlemleri

* Üniversitemiz yaz okulunda ders almak isteyen misafir öğrencilerin öncelikle aşağıdaki adresten ön kayıt yapmaları gerekmektedir.

* Ön kayıt için tıklayınız

* Ön kayıt işleminin ardından ubys.erzurum.edu.tr adresine kullanıcı adınız ve şifrenize kimlik numaranızı yazarak giriş yapabilirsiniz.

* Misafir Öğrenci – Ders Seçme İşlemleri için Yardım Kılavuzu

* Öğrenci bilgi sisteminde açılan dersleri görüntüleyebilir almak istediğiniz dersi seçerek ‘Ders Seçimlerimi Kaydet’ butonu ile ön kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Bu işlemin ardından toplam ders ücretini ödeyerek tekrar sisteme giriş yapıp ‘Kayıtlanmayı Tamamla’ butonu ile süreci tamamlayabilirsiniz. 

* Ders ücretleri HALKBANK şubelerinden ve ATM’lerinden T.C. kimlik numarasıyla, Halkbank internet bankacılığından ise öğrenci numarasıyla ödenecektir.

*Ücret ödeme işleminden sonra ayrıca danışman onayı gerekmemektedir. Seçilen derslerin açılması durumunda kayıtlar otomatik olarak kesinleşmiş olacaktır.

* Açılması muhtemel ders için yeterli başvuru olmaması durumunda, açılmayan ders için ücret ödeyen öğrenci, bu dersin yerine, derslerin ücret mahsuplaşması yapılmak suretiyle, açılması kesinleşen başka bir dersi seçebilecek, ya da ödenen ücretin iadesini isteyebilecektir.

* Ders notları, yaz okulu sonunda ilan edildikten sonra Üniversitelere resmi yazı ile gönderilecektir.

YAZ OKULU İŞLEYİŞİ:

* Yaz okulunda eğitim-öğretim süresi yedi haftadır. Bu süreyi izleyen hafta içinde yaz okulu sonu sınavları yapılır. Yaz okulunda bütünleme sınavı yapılmaz. Yaz okulunda açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

* Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı 25’tir.  Derse kayıtlı öğrencisi sayısı bu rakamdan az olan derslerin açılması için ilgili yönetim kurulunun gerekçeli kararı olmalıdır.

* Yaz okulunda derslere devam zorunludur.

Erzurum Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi

Yaz Okulunda Açılan Derslerin Ücreti

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Edebiyat

Fakültesi

 

Fen

Fakültesi

 

Spor Bilimleri

Fakültesi

Haftada 1 saat olan dersin toplam yaz okulu ücreti

 38,78 TL

29,54 TL27,58 TL27,58 TL27,58 TL
Haftada 2 saat olan dersin toplam yaz okulu ücreti

 77,56 TL

59,08 TL55,16 TL55,16 TL55,16 TL
Haftada 3 saat olan dersin toplam yaz okulu ücreti

 116,34 TL

88,62 TL82,74 TL82,74 TL82,74 TL
Haftada 4 saat olan dersin toplam yaz okulu ücreti

155,12 TL 

118,16 TL110,32 TL110,32 TL110,32 TL
Haftada 5 saat olan dersin toplam yaz okulu ücreti

 193,90 TL

147,70 TL137,90 TL137,90 TL137,90 TL
Haftada 6 saat olan dersin toplam yaz okulu ücreti

 232,68 TL

177,24 TL165,48 TL165,48 TL165,48 TL

*Yaz okulu ders ücretleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmektedir.

İade İşlemleri

Yaz okulu kayıt sürecinde ücret iadesi oluşan öğrencilerin ubys.erzurum.edu.tr adresinde Öğrenci Bilgi Ekranı > Diğer > IBAN Bilgileri menüsünden kendilerine ait bir banka hesabının IBAN bilgilerini 8 Ağustos 2021 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.

İade işlemi için IBAN bilgisinin doldurulması yeterlidir ayrıca başvuru, dilekçe alınmayacaktır.

İade işlemi 10-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

IBAN Bilgisi Girişinin Nasıl Yapılacağını Öğrenmek İçin Tıklayınız.

Yaz Okulunda Açılacak Dersler

Açılması planlanan dersler ile 9 Temmuz 2021 tarihinde açılması kesinleşen derslere ilişkin ilgili Fakülteden bilgi alabilirsiniz.

 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

En güzel nevresim takımı modelleri Madame Coco 'da sizi bekliyor.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
 1. Yasemin ağırağaç dedi ki:

  Merhaba yaz okulunu hibrit ya da yüz yüze yapacak olan üniversite var mı acaba

 2. Aydan Öztürk dedi ki:

  Merhaba Atatürk üniversite si açmıyo yaz okulunu isterseniz kaldırın

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Merhaba, gerekli düzenleme yapılacaktır. Fakat bu sayfa Erzurum Teknik Üniversitesine ait. Diğer sayfadaki değişikliği yapıyoruz.