2019 Yılı Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2018-2019 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ)’nde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2019 Yılı Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2018-2019 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ)’nde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

 

2019 Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yaz Okulu Takvimi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından yayımlanan 2019 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 11 – 14 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 17 Haziran 2019 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 05 – 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.

 

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2019 Yılı Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yaz Okulu Akademik Takvimi

10 Haziran 2019Birimler tarafından yaz okulunda açılacak derslerin Öğrenci Bilgi Sitemine tanımlanması için son tarih.
11 – 14 Haziran 2019 (mesai bitimine kadar)Yaz okulunda öğrencilerin ön kayıt için otomasyondan ders seçmeleri ve bankaya ücret ödemeleri.
14 Haziran 2019Ön kayıt işlemleri sonucunda kesin açılacak derslerin ilanı.
17 – 18 Haziran 2019Öğrencilerin ön kayıt sonucunda açılmayan ders/derslerin yerine, açılan ders/derslerden seçim yapmaları.
17 Haziran – 02 Ağustos 2019Yaz okulunda derslerin başlama ve bitiş tarihleri.
05 – 09 Ağustos 2019Yaz okulu dönem sonu sınavları


Yaz Okulu Akademik Takvim için  tıklayınız.                                         

 

2019 Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yaz Okulunda Açılacak Dersler Listesi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından yayımlanan 2019 yaz okulu takvimine göre yaz okulunda açılacak listesine ulaşmak için bu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

2019 Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yaz Okulunda Açılacak Derslerin Ücreti

erzurum-teknik-üniversitesi-yaz-okulu-ucreti

 

2019 Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yaz Okulunda Ders Alma İşlemleri

 • Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler yaz okulunda, güz ve bahar yarıyılında başarısız oldukları, notunu yükseltmek istedikleri veya alamadıkları ders/dersleri 20 AKTS’yi aşmamak koşuluyla alabilirler. Mezuniyetine tek dersi kalan öğrenciler ilave olarak 1 ders daha alabilirler.
 • Üniversitemiz yaz okulunda açılan bir ders, aynı ildeki diğer üniversiteden alınamaz.
 • Başka illerdeki devlet üniversitelerinden ders almak isteyen öğrencilerimizin, ilgili formu (10 Haziran 2019 tarihinden önce aktif edilmesi durumunda online olarak başvuru alınacaktır) doldurup bölüm başkanlığına başvurması gerekmektedir. Bölüm İntibak Komisyonun ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun olumlu görüşü olması halinde ders alınabilir.
 • Öğrenciler başarı durumuna göre bahar dönemi sonu itibarıyla takip eden hangi yarıyıllardan ders almaya hak kazanmış ise bu dönemlerin derslerini de yaz okulunda alabilirler. Örneğin 1. sınıf öğrencisi bahar dönemi sonunda 2. sınıfa geçmeyi hak etmiş ise yaz okulunda hem 1. hem de 2. sınıfın derslerini alabilir.
 • Bahar dönemi sonunda tüm derslerinden başarılı olup AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst sınıfın derslerinden de alabilirler. Örneğin bahar dönemi sonunda 2. sınıfa geçen bir öğrenci, üst sınıf olan 3. sınıfın derslerinden de alabilir.
 • Yaz okulunda kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya bırakma işlemi yapılamaz.

 

Yaz Okulunun İşleyişi

 • Yaz okulunda eğitim-öğretim süresi yedi haftadır. Bu süreyi izleyen hafta içinde yaz okulu sonu sınavları yapılır. Yaz okulunda bütünleme sınavı yapılmaz. Yaz okulunda açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
 • Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı 25’tir. Derse kayıtlı öğrencisi sayısı bu rakamdan az olan derslerin açılması için ilgili yönetim kurulunun gerekçeli kararı olmalıdır.
 • Yaz okulunda derslere devam zorunludur.
 • Bir ders, en fazla 2 (iki) öğretim elemanı tarafından yürütülebilir ve bir öğretim üyesi aynı zaman diliminde en fazla iki dersi yürütebilir.
 • Diğer üniversitelerden alınan derslerin harf notları, yaz okulunda ders alınan üniversitenin başarı ve katsayı tanımı dikkate alınarak, ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversitenin Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki harf notu tanımlamasına dönüştürülür ve not döküm belgesine AGNO hesabına dahil edilerek işlenir.
 • Yaz okulunda ders alan öğrenciler için, takip eden güz dönemi başında yapılacak ders kaydı esnasında, yaz okulu sonunda hesaplanan AGNO dikkate alınır.

 

Ücretlendirme

 • Açılması muhtemel dersler öğrenci bilgi sisteminde açılarak derslere ön kayıt alınır, derslere kayıt yapabilmek için ders ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.
 • Dersler öğrenci bilgi sisteminden seçildikten sonra, toplam ücret sistem tarafından hesaplanacaktır. Ders ücretleri HALKBANK şubelerinden ve ATM’lerinden T.C. kimlik numarasıyla, Halkbank internet bankacılığından ise öğrenci numarasıyla ödenecektir.
 • Öğrencilerin ders ücretini ödedikten sonra, tekrar ‘Kayıt Yenileme İşlemleri’ sayfasına girerek ‘Seçimlerimi Kaydet’ butonunu seçmeleri gerekmektedir.
 • Ücret ödeme işleminden sonra ayrıca danışman onayı gerekmemektedir. Dersin açılması durumunda kayıtlar kesinleşmiş olur.
 • Açılması muhtemel ders için yeterli başvuru olmaması durumunda, açılmayan ders için ücret ödeyen öğrenci, bu dersin yerine, derslerin ücret mahsuplaşması yapılmak suretiyle açılması kesinleşen başka bir dersi seçebilir, ya da ödenen ücretin iadesini isteyebilir.

 

Misafir Öğrenciler İçin Ders Alma Süreci

 • Üniversitemiz yaz okulundan ders almak isteyen misafir öğrenciler aşağıdaki adresten ön kayıt yapmaları gerekmektedir. 
 • Ön kayıt işleminin ardından öğrenci bilgi sisteminde şifre oluşturarak sisteme giriş yapmanız ve ders seçme işlemlerinizi yapmanız gerekmektedir.
 • Şifre oluşturma adımları 
 • Misafir Öğrenci – Ders Seçme İşlemleri için Yardım Kılavuzu 
 • Açılması muhtemel dersler öğrenci bilgi sisteminde açılarak derslere ön kayıt alınır, derslere kayıt yapabilmek için ders ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.
 • Dersler öğrenci bilgi sisteminden seçildikten sonra, toplam ücret sistem tarafından hesaplanacaktır. Ders ücretleri HALKBANK şubelerinden ve ATM’lerinden T.C. kimlik numarasıyla, Halkbank internet bankacılığından ise öğrenci numarasıyla ödenecektir.
 • Öğrencilerin ders ücretini ödedikten sonra, tekrar ‘Kayıt Yenileme İşlemleri’ sayfasına girerek ‘Seçimlerimi Kaydet’ butonunu seçmeleri gerekmektedir.
 • Ücret ödeme işleminden sonra ayrıca danışman onayı gerekmemektedir. Dersin açılması durumunda kayıtlar kesinleşmiş olur
 • Açılması muhtemel ders için yeterli başvuru olmaması durumunda, açılmayan ders için ücret ödeyen öğrenci, bu dersin yerine, derslerin ücret mahsuplaşması yapılmak suretiyle açılması kesinleşen başka bir dersi seçebilir, ya da ödenen ücretin iadesini isteyebilir.
 • Ders notları, yaz okulu sonunda ilan edildikten sonra Üniversitelere resmi yazı ile gönderilecektir.

 

Yaz Okulu İşleyişi

 • Yaz okulunda eğitim-öğretim süresi yedi haftadır. Bu süreyi izleyen hafta içinde yaz okulu sonu sınavları yapılır. Yaz okulunda bütünleme sınavı yapılmaz. Yaz okulunda açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
 • Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı 25’tir. Derse kayıtlı öğrencisi sayısı bu rakamdan az olan derslerin açılması için ilgili yönetim kurulunun gerekçeli kararı olmalıdır.
 • Yaz okulunda derslere devam zorunludur.

 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
YKS
2019 YKS Tercihleri Son Günü

29 Temmuz 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • AÖF Yaz Okulu Ücretleri 2019 | Yaz okulu öğretim ücreti tutarı nedir?

  AÖF Yaz Okulu Ücretleri 2019 | Yaz okulu öğretim ücreti tutarı nedir?   AÖF Yaz Okulu ücretleri; Alınan ders sayısına göre ödenecek ücret tutarl... Devamını Oku

 • İzmihlal nedir? izmihlal kelimesinin anlamı ne demektir?

  İzmihlal nedir? izmihlal kelimesinin anlamı ne demektir?     Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’ndaki izmihlal kelimes... Devamını Oku

 • PYBS Hakkında Detaylı Bilgilendirme | Burs Ne kadar?

  PYBS Hakkında Detaylı Bilgilendirme Burs Ne kadar? Arkadaşlar Merhaba, daha önce başka bir konuda sohbetimizin olacağını söylemiştik. Umarım sayısal ... Devamını Oku

 • 2019 ÖSYM Salon Başkanı ve Gözetmeni Sınav Ücreti

  2019 ÖSYM Salon Başkanı ve Gözetmeni Sınav Ücreti 2019 Yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlarda Bina Sınav Sorumlusu... Devamını Oku

 • ÖSYM Fotoğraf Süresi Dolması Durumunda Ne Yapmalıyım?

  ÖSYM Fotoğraf Süresi Dolması Durumunda Ne Yapmalıyım? Aday işlemleri sisteminde fotoğrafımın süresi dolmuştur uyarısı çıkıyor nasıl ekleyebilirim? Si... Devamını Oku

KATEGORİLER