2024 TYT Türkçe Deneme Sınavı Önerileri

04.08.2023
A+
A-

Bu yazımızda sizlere 2024 TYT Türkçe deneme sınavı önerilerinde bulunacağız. Denemeleri siz çözmeden önce  ön yargı olmaması için kolay, orta ve zor diye ayırmadık. Aşağıda tavsiyede bulunduğumuz denemeleri adayların yapmış olduğu yorumlar neticesinde listeye aldık. Sizler de önerdiğiniz denemeleri yorum kısmından bize iletebilirsiniz.

2024 TYT Türkçe Deneme Sınavı Önerileri

2024 TYT Türkçe Deneme Sınavı Önerileri ( Kolay-Orta-Zor Tavsiye)

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan adayların girmesi gereken sınavlardan ilki olan Temel Yeterlik Testinde (TYT) Türkçe dersinden 40 adet soru sorulmaktadır. Birinci oturum olan TYT’ deki toplam soru adeti ise 120’dir. Küçük bir oranlama yapmak gerekirse sınavın üçte birini Türkçe sorularının oluşturduğu görülecektir. Türkçe testi daha çok paragraf ve muhakeme gücünü ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Öte yandan sürenini kısıtlı olması da sınavın diğer bir zorlayıcı yönünü oluşturuyor. Bu durumun üstesinde deneme sınavlarına yönelerek gelmek mümkündür. Bu yazımızda sizlere 2024 TYT Türkçe deneme sınavı önerilerinde bulunacağız. Denemeleri siz çözmeden önce  ön yargı olmaması için kolay, orta ve zor diye ayırmadık. Aşağıda tavsiyede bulunduğumuz denemeleri adayların yapmış olduğu yorumlar neticesinde listeye aldık. Sizler de önerdiğiniz denemeleri yorum kısmından bize iletebilirsiniz.

 

 12li-uc-dort-bes-yayinlari

TYT 12 li Türkçe Deneme Üç Dört Beş Yayınları

Deneme sınavı hazırlanırken çeşitli senaryolar düşünülerek hazırlanmış. Sınav zorluk seviyesi senaryoları, orta seviyenin biraz altında, orta seviyede, orta seviyenin biraz üzerinde ve ileri seviye olarak sorular oluşturulmuştur.
Anlam Bilgisi ve Dil Bilgisi Bölümleri İle İlgili

 • Zor olmayan ve orta uzunlukta metinleri olan
 • Orta seviyede ve orta uzunlukta metinleri olan
 • İleri seviyede ve orta uzunlukta metinleri olan
 • Anlam bilgisi soru sayısı, normalden fazla olan
 • Dil bilgisi soru sayısı, normalden fazla olan
 • Uzun metinli paragraflardan oluşan
 • Kısa metinli paragraflardan oluşan sorular yer almaktadır.

turkce-sinav-dersisi-tyt-deneme-sinavi-onerileriTYT Türkçe 10×40 Düzey Denemeleri Sınav Dergisi Yayınları

Sorularını ÖSYM tarzında tamamen yenileyerek hazırlayan yayınevi bu seneki iddialı yayınlar adasında yer almaktadır. TYT Sınavına uygun olarak kazanım ve açıklamalara dikkat edilerek hazırlanmıştır.

 

TAVSİYE YAZIMIZ:En Kolay TYT Türkçe Konuları Neler? TYT Türkçe 15-20 Net Nasıl Yapılır?

 

tyt-turkce-yayin-denizi-deneme-sinavi-onerileriTYT Türkçe 15×40 Denemeleri Yayın Denizi Yayınları

ÖSYM‘nin TYT ve MSÜ’deki Türkçe yeni tarz soru mantığı ile özgün soru tipleri yer almaktadır. TYT Türkçe deneme konusunda oldukça başarılı bir iş çıkarılmış. ÖSYM’nin konu kazanım dağılımı-kapsam geçerliliği dikkate alınarak sorular hazırlanmıştır. Soruların zorluk derecesi seviyesi kolay-orta-zor soru dağılımı oranına dikkat edilerek hazırlanmıştır.

tyt-turkce-deneme-onerileri-hiz-renk-yayinlariTYT Türkçe 18×40 Türkçe Denemeleri Hız ve Renk Yayınları

Hız ve Renk Türkçe deneme sınavı daha önce de piyasada bulunan bir deneme sınavıdır. Bu sene yeni tarzı ve yeni kullanımı ile tekrardan kullanıma sunulmuştur. ÖSYM tarzında muhakemeyi ölçmeye yönelik paragraf soruları ile çeşitli zorluk seviyelerinden oluşmaktadır. Kazanım analiz tabloları sayesinde eksiklerinizi kolayca tespit edebilirsiniz.

tyt-turkce-deneme-sinavi-onerileri-altin-karma-yayinlariAltın Karma Komisyondan TYT Türkçe 5×40 Deneme Sınavı

Altın Karma TYT Türkçe deneme sınavları arasında zor bir seviyede hazırlanmış deneme olarak değerlendirilebilir. Tabi ki bu durum görecelidir. Tamamı video çözümlü ÖSYM tarzında hazırlanmış sorulardan oluşmaktadır. Kitabın örnek sayfalarını buradan indirebilirsiniz.  Soruların zor olup olmadığına örnek soruları çözerek karar verip denemeyi satın alabilirsiniz.

tyt-tukce-deneme-hiper-limit-yayinlariTYT Yeni Nesil Hiper Türkçe 5×40 Denemeleri Limit Yayınları

TYT Türkçe sorularını tanımaya yönelik ilk etapta çözülebilecek yayınlar içerisinde Limit yayınlarını alabiliriz. Orta ve kolay soruların ağırlıkta olması sınav motivasyonuna yönelik sizleri olumlu yönde etkileyecektir. Denem serimiz içerisinde olabilir.

Kafa-Dengi-Yayinlari-TYT-Turkce-deneme-onerileriTYT Türkçe 15 li Denemesi Kafadengi Yayınları

Birçok TYT Türkçe deneme sınavı içerisinde dikkat çeken nitelikli soruları ile öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Sorular ÖSYM tarzını bire bir yansıtıyor. Bu denemedeki soru tipleri en son yapılan TYT ile birçok açıdan uyumlu olduğu söylenebilir. Mezun gruptaki bir öğrenci olarak soruları çözerken kendinizi ÖSYM`nin sınavında gibi hissedebilirsiniz. Mutlaka çözülmesi gereken sorular.

bi-not-yayinlari-tyt-turkce-deneme-onerileriYKS TYT Türkçe 20 Deneme Bi Not Yayınları

Bi Not Yayınları tarafından hazırlanmış olan TYT Türkçe deneme sınavı daha çok orta düzeydeki öğrencilere hitap ediyor. İlk etapta kolay olarak nitelendirdiğimiz kaynakları çözdükten sonra Bİ Not yayınlarını da listeye alabiliriz. YKS’ de birçok öğrenci zaman sıkıntısı çekmektedir. Bu durumu aşmak için pratik yapmak gerekiyor. Bunun için de yararlanılabilecek kaynaklar içerisine dâhil edebiliriz.

tyt-turkce-deneme-onerileri-paragrafin-sifresiYKS TYT KPSS ALES Paragrafın Şifresi Türkçe 20×40 Denemeleri Paragrafın Şifresi Yayıncılık

“Türkçe Denemeleri” kitabı, ortaöğretim müfredatında yapılan son değişiklikler dikkate alınarak hazırlandı. YKS ve TYT’ ye tam uyumludur. Deneme içerisindeki sorular, Türk Dili ve Edebiyatı dersinde işlenen konu ve kazanımlar temel alınarak yazıldı. Deneme kitabındaki her soru, öğrencilerin yorum yapma, değerlendirme, sorgulama, problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerine yönelik kazanımlar doğrultusunda güncel değeri olan metinlerden seçildi. Bu kaynağın en özgün yanı ise, tüm soruların Paragrafın Şifresi kitabındaki metotlara uygun çözülmüş olmasıdır. Bu çözümler sayesinde öğrendiklerinizi pekiştirme imkânı bulacaksınız. “Türkçe Denemeleri”, ÖSYM’nin üniversite giriş sınavlarındaki son değişiklikler temel alınarak hazırlanmıştır. Her soru sınavlarda sorulan sorularla eşdeğer, her deneme ise bir sınav provası olarak nitelendirilebilir. ÖSYM’nin yaptığı diğer sınavlara hazırlanan öğrenciler için de uygundur. 40’ar soruluk 20 denemeden oluşan kitap, Türkçenin tüm anlam ve dil bilgisi konularını kapsayıcıdır.

ari-yayincilik-tyt-turkce-deneme-sinavi-onerileriTYT X RAY Türkçe Denemeleri Arı Yayıncılık

TYT Türkçe denemeleri içerisinde hem konu hem branş deneme serisi özelliği ile ön plana çıkmaktadır. X-RAY Denemeleri yalnızca ÖSYM soru tipleri dikkate alınarak kaleme alınmıştır. Bu yüzden güzel bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Video Çözümlü sorular, Akıllı Tahta Uyumlu olması ve Arı Mobil Kütüphane Özelliği ile de kalitesini ortaya koymaktadır. YKS’ ye hazırlanan adayların Türkçe dersinden konu eksiklerini tespiti için kullanabileceği faydalı bir deneme serisidir. Klasik sorular ve YGS’ den kalma düzen yerine; yeni nesil ve özgün sorulardan oluşan yeni nesil bir anlayışla önce konu konu, sonra da tam deneme ile öğrencilerin bütün eksiklerini tespit edip sınavdan önce gerekli önlemleri almasını sağlar. Tamamı video çözümlü olan X-RAY denemelerinin bütün öğrencilere katkı sağlayacaktır.

tyt-turkce-20-deneme-okyanus-yayinlari-deneme-onerileriTYT Türkçe 20 Denemeleri Okyanus Yayınları

Okyanus yayınları Türkçe denemeleri 2024 YKS’ de sorumlu olunan MEB müfredatına göre kaleme alınmıştır. Artırılmış gerçeklik denemelerindeki sorular, ÖSYM sınav sorularının kurgusu referans alınarak kaleme alınmıştır. Bu bakımdan denemeler ÖSYM ayarındaki sorulardan oluşmaktadır. ÖSYM, üniversite sınavındaki soruların zorluk derecesini normal dağılım eğrisine göre belirlemektedir. Buna göre soruların  • % 10’u çok kolay  • % 20’si kolay •  % 40’ı normal  • % 20’si zor  • % 10’u çok zordur. 20 Deneme’nin ilk 5’inde çok kolay, kolay ve normal sorulara yer verilmiştir. Kalan 15 denemede ise ÖSYM’nin yaptığı gibi  çok kolay, kolay, normal, zor ve çok zor sorular sorulmuş. Böylece artırılmış gerçeklik konseptinin bir gereği olarak  ÖSYM’nin zorluğunu adım adım yansıtılmış. İlk 5 denemeyi ısınma amaçlı denemeler olarak düşünebilirsiniz. Tabi asıl amaç sizi ÖSYM ayarındaki sınavlarla TYT’ye hazırlamaktır. Bu çerçevede TYT konularını büyük ölçüde bitirdiğinde zorluk derecesi açısından ÖSYM ayarındaki kalan 15 sınava odaklanabilirsiniz. Artırılmış gerçekliğin bir yansıması olarak bütün bu sorular tek tek akıllı tahtada çözülmüş, çözüm videolarına akıllı telefon, tablet veya bilgisayarla ulaşabiliyor.

tyt-turkce-5li-deneme-sinavi-fix-yayinlari-deneme-onerileriTYT Türkçe 5 li Deneme Sınavı Fix Yayınları

Fix Yayınları tarafından hazırlanmış olan TYT Türkçe deneme serisinin kolay sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. İlk etapta başlangıç için kullanabilirsiniz. Deneme çözmeye başlayacağınız ilk günlerde tercih edebilirsiniz. Sınava az bir süre kaldığı günlerde barajı geçmeyi hedefleyen adaylar da bu kaynaktan faydalanabilir.

TYT Türkçe Tamamı Video Çözümlü Simülasyon Denemeleri Çözüm Yayınları

Çözüm yayınları 2024 TYT Türkçe deneme serisi orta zor sorulardan oluşuyor. Deneme sınavı farklı soru tipleri ile ÖSYM sınav formatına uygun olarak hazırlanmış. Yayınevi tarafından yayımlanan örnek sayfaları inceleyerek ön bir değerlendirme yapabilirsiniz. 

dil-bilgisi-deneme-yayin-denizi-deneme-tyt-onerileriTYT Tek Dil Bilgisi 21×13 Deneme Yayın Denizi Yayınları

Deneme sınavı ÖSYM sınav sistemine uygun bir şekilde öğrenmeyi sağlayan detaylı çözümler ve yeni nesil sorular ile zengin bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Sorular kazanım sıralı olarak hazırlanmıştır. Böylelikle eksik olduğunuz konuları kolaylıkla tespit edebilirsiniz. 

tyt-turkce-deneme-onerileri-apotemi-yayinlariTYT Türkçe 15 li Tamamı Çözümlü Denemeleri Apotemi Yayınları

Apotemi yayınlarının ÖSYM tarzında hazırladığı sorular, öğrenciler tarafından beğeniliyor. 2024 TYT Türkçe deneme önerilerin de bu kaynaklar içerisinde yer almaktadır. Öğrenciler tarafından yapılan yorumlar değerlendirildiğinde denemenin çözümlü sorulardan oluşması dikkat çekici bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece yapamadığınız soruların çözümünü inceleyerek eksik kaldığınız noktaları tamamlama imkânı bulabilirsiniz.

NOT: Yukarıda bahsedilen kaynakları kırtasiyelerden veya yayın evlerinden inceledikten sonra almanızı tavsiye ederiz. Verilen bilgiler yoruma dayalıdır. Zorluk ve kolaylık durumu kişiden kişiye değişir.

 

Sizin önerileriniz de bizim için çok değerli, YKS’ ye hazırlanırken kullandığınız veya önerebileceğiniz kaynakları yorum kısmına yazabilirsiniz.

 

TAVSİYE YAZILARIMIZ:

TYT Türkçe Konuları için TIKLAYINIZ

2024 TYT Deneme Sınavı için TIKLAYINIZ.

YKS (TYT-AYT) MF-TM-TS Ders Çalışma Programları

TYT Türkçe Kitap Önerileri için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. Erdi dedi ki:

  Belki de en çok kafa karıştıran konu , hangi kitap ? Bu konuya değinmeniz öğrenci , veli , öğretmen ayağını rahatlattı teşekkür ederiz

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Rica ederiz Erdi Bey.:)