Okul Puanı LGS’de Etkili mi? (2024)

13.10.2023
A+
A-

Okul puanı LGS’ de etkili mi? Sorusu pek çok öğrenci tarafından sorulmaktadır. Liselere girişte uygulanan sınav sisteminin değişmesi üzerine adayların kafasında pek çok soru oluştu. Liseye girişte diploma puanının etkisi olup olmadığı merak edilen konulardan birisi haline geldi. Bu yazımızda sizlere Okul puanı LGS’ de etkili mi? Sorusunun cevabını detaylı bir şekilde vermeye çalışacağız.

Okul Puanı LGS’de Etkili mi? (2024)

Okul Puanı LGS’ de Etkili mi?(2024)

Okul puanı LGS’ de etkili mi? Sorusu pek çok öğrenci tarafından sorulmaktadır. Liselere girişte uygulanan sınav sisteminin değişmesi üzerine adayların kafasında pek çok soru oluştu. Liseye girişte diploma puanının etkisi olup olmadığı merak edilen konulardan birisi haline geldi. Bu yazımızda sizlere Okul puanı LGS’ de etkili mi? Sorusunun cevabını detaylı bir şekilde vermeye çalışacağız.

 

Milli eğitim Bakanlığı tarafından her yıl Liselere öğrenci yerleştirmek için sınav uygulanmaktadır. Bu sınavın adı Lise Giriş Sınavıdır. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır. Sabah 09.30’da yapılan oturumda öğrencilere sözel bölümden 50 adet soru sorulmaktadır. İkinci oturum olana sayısal bölümünden ise 40 adet soru sorulmaktadır. Öğrencilere toplamda 90 adet soru ile sınav yapılmaktadır. Fakat merak edilen konu Okul puanı LGS’ de etkili mi? Bu sorunun kesin cevabı sınava hazırlanan adayların merak ettiği bir konudur.

 

Liseye girişte diploma puanının etkisi normal koşullarda yoktur. Fakat sınavdan sonra adayların tercihleri alınmaktadır. Bu tercih döneminde aynı puanı alan adayların olması ve aynı okulu tercih etmesi durumunda Okul puanı LGS’ de etkili olmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşmazsanız okul puanı LGS üzerinde etkisi olmaz.

okul-puani-lgs-de-etkili-mi-1

Okul puanı LGS’ de etkili mi

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirme işlemleri LGS puanı ile yapılmaktadır. Bu işlem puan üstünlüğüne göre yapılır. Fakat puan eşitliği olması durumunda aşağıdaki sıralama ile öğrenci yerleştirme işlemi yapılır:

 • Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne,
 • 8.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 7.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 6.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 8.Sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına,
 • Tercih önceliğine,
 • Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana öncelik verilerek yerleştirme yapılır.

 

Okul Başarı Puanı (OBP) Üstünlüğü

Okul puanı LGS üzerinde etkisi olma durumunda değerlendirilen ilk etken okul başarı puanı üstünlüğüdür. LGS sınav sonuncunda aynı puanı alan kişiler eğer aynı okulu tercih etmişlerse yerleştirmede öncelik tanılanacak kişinin belirlenmesinde okul başarı puanı yüksek olan esas alınır. Yani okul başarı puanı yüksek olan kişiye yerleştirmede öncelik tanınır. Bu durumu örnekle açıklamak gerekirse, LGS’de 470,2033 puanını alan iki aday Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesini tercih etmiş olsun. Bu adayların yerleştirme sıralaması yapılırken okul başarı puanı esas alınır.

 

Okul başarı puanı neye göre belirlenir? Okul başarı puanı 6, 7 ve 8. Sınıftaki başarı puanlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Bunu da bir örnekle açıklayalım: 6. Sınıf puanı 80, 7. Sınıf puanı 90 ve 8. Sınıf puanı 95 olsun. Hesaplama yapılırken bu üç puan toplanır ve sonuç üçe bölünerek okul başarı puanı bulunur. Bu adayın okul başarı puanı 88 puan olarak belirlenir.

 

8.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) Üstünlüğü

Liseye Giriş Sınavı sonucunda aynı puanı alan adayların okul puanı LGS üzerinde etkisi olma durumunda değerlendirilen ikinci etken 8.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) Üstünlüğüdür. Okul başarı puanı eşit olan adayların 8.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanına göre tercih üstünlüğü değerlendirmeye alınır. Bu durumu örnekle açıklamak gerekirse, LGS’ de 470,2033 puanını alan iki aday Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesini tercih etmiş olsun. Bu adayların yerleştirme sıralaması yapılırken 8.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı puanı esas alınır.

 

8.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanı nasıl belirlenir? Yıl sonu başarı puanı 1. Dönem ve 2. Dönem karne not ortalamasına göre belirlenir. Bunu da bir örnekle açıklayalım: 8. Sınıf 1.dönem not ortalaması 90 olan ve 2. Dönem not ortalaması 80 olan öğrencinin 8.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanı bu iki dönemdeki notların toplanarak ikiye bölünmesi ile elde edilir. Bu öğrencinin 8.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanı 85 olarak bulunur.

 

7.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) Üstünlüğü

Liseye Giriş Sınavı sonucunda aynı puanı alan adayların okul puanı LGS üzerinde etkisi olma durumunda değerlendirilen üçüncü etken 7.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) Üstünlüğüdür. Okul başarı puanı eşit olan adayların 7.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanına göre tercih üstünlüğü değerlendirmeye alınır. Bu durumu örnekle açıklamak gerekirse, LGS’ de 470,2033 puanını alan iki aday Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesini tercih etmiş olsun. Bu adayların yerleştirme sıralaması yapılırken 7.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı puanı esas alınır.

 

7.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanı nasıl belirlenir? Yıl sonu başarı puanı 1. Dönem ve 2. Dönem karne not ortalamasına göre belirlenir. Bunu da bir örnekle açıklayalım: 7. Sınıf 1.dönem not ortalaması 90 olan ve 2. Dönem not ortalaması 80 olan öğrencinin 7.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanı bu iki dönemdeki notların toplanarak ikiye bölünmesi ile elde edilir. Bu öğrencinin 7.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanı 85 olarak bulunur.

 

6.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) Üstünlüğü

Liseye Giriş Sınavı sonucunda aynı puanı alan adayların okul puanı LGS üzerinde etkisi olma durumunda değerlendirilen dördüncü etken 6.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) Üstünlüğüdür. Okul başarı puanı eşit olan adayların 6.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanına göre tercih üstünlüğü değerlendirmeye alınır. Bu durumu örnekle açıklamak gerekirse, LGS’de 470,2033 puanını alan iki aday Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesini tercih etmiş olsun. Bu adayların yerleştirme sıralaması yapılırken 6.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı puanı esas alınır.

 

6.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanı nasıl belirlenir? Yıl sonu başarı puanı 1. Dönem ve 2. Dönem karne not ortalamasına göre belirlenir. Bunu da bir örnekle açıklayalım: 6. Sınıf 1.dönem not ortalaması 90 olan ve 2. Dönem not ortalaması 80 olan öğrencinin 6.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanı bu iki dönemdeki notların toplanarak ikiye bölünmesi ile elde edilir. Bu öğrencinin 6.Sınıftaki Yıl Sonu Başarı Puanı 85 olarak bulunur.

okul-puani-lgs-de-etkili-mi-2

Okul puanı LGS üzerinde etkisi

8.Sınıfta Özürsüz Devamsızlık Yapılan Gün Sayısının Azlığına

Liseye Giriş Sınavı sonucunda aynı puanı alan adayların aynı yeri tercih etmeleri durumunda oluşan özel durumları sıralamaya devam ediyoruz. Yukarıda sıralamış olduğumuz başarı durumlarının eşit olması halinde 8.Sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına bakılır. Buna göre en az devamsızlığı olan öğrenci diğer öğrenciye göre tercihte öncelik hakkına sahiptir.

 

Tercih önceliğine

Okul puanının LGS üzerinde etkisi normal koşullarda yoktur demiştik. Fakat puanların eşitliği durumunda ise adayların okul başarı puanlarına ve 8.sınıf devamsızlık günlerine bakılır. Eşitlik hala deva ediyorsa adaların tercih önceliğine bakılır. Bu durumu örnekle açıklamak gerekirse, LGS’ de 470,2033 puanını alan iki aday Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesini tercih etmiş olsun. Bu adayların yerleştirme sıralaması yapılırken yukarıda saymış olduğumuz özel durumların eşitliği halinde adayların tercih sıralamasına bakılır.

 

Öğrencinin Doğum Tarihine Göre Yaşı Küçük Olana Öncelik Verilir

Liseye Giriş Sınavı sonucunda eşit puana sahip adayların aynı okulu tercih etmeleri durumunda oluşan özel durumların sonuncusu ise Öğrencinin Doğum Tarihine Göre Yaşı Küçük Olana Öncelik verilmesidir. Yukarıda sıralamış olduğumuz tüm durumların eşitliği haline aynı okulu tercih eden öğrencilerden yaşı küçük olana öncelik tanınır.

 

Tüm yazılanları değerlendirmek gerekirse okul puanının LGS üzerinde etkisi puan eşitliği olmadığı taktide yoktur. Yani Liseye Girişte ortaokulda elde etmiş olduğunuz puanlar etkili değildir. Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirme işlemleri yapılırken LGS puanının üstünlüğü esas alınır. Tercihlerinizi yaparken LGS puanı ile yapacaksınız. Herkese başarılar.

TAVSİYE YAZILARIMIZ

LGS Konuları ve Soru Dağılımı için TIKLAYINIZ

LGS Kitap Önerileri Kaynak Kitap Tavsiyeleri için TIKLAYINIZ

LGS Çalışma Programı İndirmek için TIKLAYINIZ

LGS Deneme Sınavı PDF indirmek için TIKLAYINIZ

LGS Çıkmış TÜM soruları indirmek için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. Muhammet dedi ki:

  Mesela 300 puan aldıysan okul puanın 70 se 370 mi oluyor

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Hayır öyle değil . Okul puanı sınav puanına etki etmiyor. Sadece tercihte etkili. Mesela iki kişi de 300 puan aldı diyelim. Aynı tercihleri yaparlarsa, okul puanı daha iyi olan öncelikli oluyor