BTK KPSS 70 Puanla Personel Alımı Yapacak

12.01.2021
457
A+
A-

2020 KPSS sonrasında kurumlardan memur ve personel alım ilanları duyurulmaya başlandı. KPSS’ den en az 70 puan almak şartı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolar için Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır. Şartlar ve kontenjanlar yazımızın devamında…

BTK KPSS 70 Puanla Personel Alımı Yapacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu KPSS 70 Puanla Personel Alımı Yapacak

2020 KPSS sonrasında kurumlardan memur ve personel alım ilanları duyurulmaya başlandı. KPSS’ den en az 70 puan almak şartı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolar için Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır. Şartlar ve kontenjanlar yazımızın devamında…

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanacak toplam 30 (otuz) Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir:

ALAN/BÖLÜMADET
Hukuk alanında, hukuk fakültesi mezunlarından10
Sosyal bilimler alanında, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve 
yüksek okulların; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme5
fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 
Mühendislik  alanında,  elektronik,  elektrik-elektronik,  elektronik  ve 
haberleşme, telekomünikasyon fakülteleri veya bölümleri mezunlarından8
Mühendislik alanında, bilgisayar mühendisliği bölümleri mezunlarından4
Mühendislik alanında, endüstri mühendisliği bölümleri mezunlarından3

Sınava Katılma Şartları

Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
 2. En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. 2021 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 ve sonraki tarihlerde doğanlar).

ç) 2019 ve 2020 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlar arasında alanlar itibarıyla yüksek puandan düşük puana doğru yapılan sıralama sonucunda;

 • Hukuk alanında, KPSSP3 veya KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile,
 • Sosyal Bilimler alanında, KPSSP3 veya KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile,
 • Mühendislik alanlarında, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile

başvurduğu alanın 20 katı sayıda aday arasına girmiş olmak gerekmektedir. Adayların başvurdukları alanda belirtilen iki KPSS puan türünden yüksek olana göre sıralama yapılacaktır. Alanlar itibariyle son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanır.

Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle kariyer.btk.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların;

 1. Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,
 2. Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (e-devlet çıktısı kabul edilir, denkliği olanlar denklik belgesini de ibraz etmelidir.),
 3. KPSS sonuç belgesi

ile başvurularını 10 – 19 Şubat 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.

Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir.

Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile başvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.

Sınav ve Değerlendirme

Yazılı sınava katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda yer alan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 27 – 28 Mart 2021 tarihlerinde Ankara’da

(Başvuruların bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati yayınlanacaktır) yapılacaktır.

Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:

 1. Fotoğraflı özgeçmiş,
 2. Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
 3. Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan

İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını kaybederler.

Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınavı puanı ve başvuru alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir. Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da yedek aday belirlenir.

Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla tebligat yapılır.

 Konular ve diğer hususlar için TIKLAYINIZ.

 

KPSS nitelik kodu listesi için TIKLAYINIZ

KPSS Ön Lisans Puanı ile Tercih Edilebilecek Memurluklar

POMEM KPSS Önlisans Puanı Kaçtır 2020 için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.