2024 Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sözlü Sınav Konuları& EK-3 Formu

20.08.2023
A+
A-

2024 EKYS yani müdür ve müdür yardımcılığı sözlü sınavı  konularını hakkında bilgi vereceğiz. MEB kadrolarında görev yapan adayların girebildiği Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Sınavı (EKYS) sonrasında uygulanacak olan sözlü sınav konularını  ve Yeni Yönetmelikle İLK DEFA YÖNETİCİ Olarak Görevlendirileceklerde Uygulanacak EK-3 Sözlü Sınav Formu (05.02.2021) merak eden adaylar için paylaşacağız.

2024 Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sözlü Sınav Konuları& EK-3 Formu

2024 Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sözlü Sınav Konuları& EK-3 Formu

2024 EKYS yani müdür ve müdür yardımcılığı sözlü sınavı  konularını hakkında bilgi vereceğiz. MEB kadrolarında görev yapan adayların girebildiği Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Sınavı (EKYS) sonrasında uygulanacak olan sözlü sınav konularını  ve Yeni Yönetmelikle İLK DEFA YÖNETİCİ Olarak Görevlendirileceklerde Uygulanacak EK-3 Sözlü Sınav Formu (05.02.2021) merak eden adaylar için paylaşacağız.

2024 EKYS SÖZLÜ Sınav Konuları ve Ağırlıkları

MADDE 23 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

  • a) Yazılı sınav konuları (mevzuat ve genel kültür): %20,
  • b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %20,
  • c) Temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu: %20,
  • ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı: %20,
  • d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %20,

yönlerinden, konuların ağırlık derecelerine göre sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir.

Sözlü sınav

MADDE 24 – (1) Yazılı sınav puanı (EKYS) ile Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre alınan puanın aritmetik ortalaması sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(2) Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 23 üncü maddede belirtilen sözlü sınav konuları ve ağırlıkları dikkate alınarak Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Formu (Aşağıdaki resimde paylaştık) üzerinden sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz

MADDE 25 – (1) Sözlü sınav sonuçları, sınavların tamamlandığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç beş iş günü içinde sözlü sınav komisyonunca incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulur.

 

İLK DEFA YÖNETİCİ Olarak Görevlendirileceklerde Uygulanacak EK-3 Sözlü Sınav Formu

ekys-sozlu-sinav-formu

Müdür olarak ilk defa görevlendirmede esas alınacak değerlendirme:

MADDE 27 – (1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %50’si, değerlendirme sonucu alınan puanın %30’u ve sözlü sınav sonucu alınan puanının %20’si dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirmede esas alınacak değerlendirme:

MADDE 28 – (1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %50’si, değerlendirme sonucu alınan puanın %30’u ve sözlü sınav sonucu alınan puanının %20’si dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

Tavsiye Yazılarımız

EKYS Çalışma Notları İndir

MEB EKYS Başvuru Şartları Neler? Kimler Başvurabilir?

EKYS Puan Hesaplama Robotu | Kaç Net Kaç Puan

2024 EKYS Mülakat Soruları PDF İndir

MEB Eğitim Yönetimi Sertifikası Nasıl Alınır?

EKYS Sözlü Sınav Konuları & EK-3 Formu

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.